1 op 7 rusthuizen werd het afgelopen jaar duurder

sp.a pleit voor maximumfactuur rusthuizen

Liefst 223 van de 1.482 zorgvoorzieningen voor ouderen hebben hun prijzen het afgelopen  jaar verhoogd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Jan Bertels (sp.a) opvroeg bij minister Vandeurzen. "Het rusthuis was gemiddeld al meer dan 400 euro duurder dan het pensioen van de bewoners”, zegt Vlaams parlementslid Jan Bertels. “Voor meer dan 1 op de 7 rusthuizen komt daar nu nog eens een flink stuk bij.” Sp.a pleit nogmaals voor de invoering van een maximumfactuur in de ouderenzorg, zodat de kost van het rusthuis nooit hoger kan zijn dan het inkomen dat iemand krijgt. Wie heel zijn leven heeft bijgedragen, verdient een oude dag zonder financiële zorgen.

Voorzieningen voor senioren die bovenop de normale indexering hun prijzen willen verhogen, moeten daarvoor de toestemming vragen. Volgens minister Vandeurzen waren dat er sinds 1 juli 2016 liefst 223 van de 1.482 - of 15 procent. In regel worden die aanvragen ook goedgekeurd.

Jan Bertels vreest dat zowel de betaalbaarheid als de kwaliteit van de zorgverlening in het gedrang komen. In 2016 kostte een gemiddelde kamer in een rusthuis 54,60 euro per dag. Het goedkoopst zijn de openbare rusthuizen met een gemiddelde prijs van 52,23 euro per dag, terwijl de commerciële rusthuizen met een gemiddelde dagprijs van 59,04 euro per dag al gauw 200 euro per maand duurder zijn.

Kloof met pensioen

Een gemiddeld rusthuis kost op maandbasis 1.660 euro en is ondertussen 410 euro duurder dan het gemiddeld pensioen, dat in Vlaanderen ongeveer 1.250 euro bedraagt. Bertels roept minister Vandeurzen daarom op om dringend werk te maken van de betaalbaarheid van onze rusthuizen, door eindelijk de maximumfactuur in te voeren waar sp.a al jaren om vraagt.

'Voor drie kwart van de senioren volstaat het inkomen niet om de rusthuisfactuur te betalen, ook als je aanvullende tegemoetkomingen meerekent', zegt Jan Bertels. 'Minister Vandeurzen moet dus niet doen alsof er geen problemen meer zijn met de betaalbaarheid van het rusthuis. Die mensen zijn verplicht om te gaan aankloppen bij hun kinderen of bij het ocmw. Iedereen wordt er ooit mee geconfronteerd. Vroeg of laat moeten je grootouders, je ouders of jij zelf beroep doen op ouderenzorg. Voor sp.a verdient elke Vlaming een oude dag zonder financiële zorgen."

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel