10.000 ha nieuw bos? Show us the money.

10.000 ha nieuw bos? Show us the money.

10.000 ha bijkomende bosoppervlakte realiseren in Vlaanderen. Goed plan, zegt Vlaams parlementslid Bruno Tobback. Alleen is daar geen 50 miljoen euro, zoals nu begroot, maar 200 miljoen euro voor nodig. Het zullen woorden in de wind zijn, in plaats van bomen in de grond. 
 

In het nieuwe Vlaamse regeerakkoord wordt de ambitie geformuleerd om in deze legislatuur 10.000 ha bijkomende bosoppervlakte te realiseren in Vlaanderen. Daarmee komt de regering tegemoet aan een verzuchting die bij het publiek zeer breed leeft. In de commissie ad hoc van 10 oktober noemde de minister van Begroting Diependaele dit zelfs als een onderdeel van het klimaatbeleid van de nieuwe Vlaamse Regering.  “Als die bomen er écht zouden komen dan zou dat inderdaad ook één van de weinige concrete realisaties zijn om de CO2-uitstoot in Vlaanderen aan te pakken”, zegt Vlaams parlementslid Bruno Tobback.

Die belofte van meer bos wordt al heel lang gemaakt - ze stond ook in het regeerakkoord van de vorige Vlaamse Regering - maar is helaas nooit in de praktijk gebracht.  “En als we kijken naar de begrotingstabel die de nieuwe regering heeft opgesteld dan lijkt het er heel sterk op dat het ook deze keer woorden in de wind zullen zijn in plaats van bomen in de grond”, aldus Tobback. “Uit die tabel blijkt immers dat over de hele legislatuur een budget van in welgeteld 50 miljoen euro is voorzien om deze ambitie waar te maken.”  

Als we weten dat de gemiddelde prijs van bosgrond in Vlaanderen ongeveer 20.000 euro per hectare bedraagt en dat, wanneer een vergunning wordt gegeven om bomen te kappen en de betrokkene kiest om dit niet fysiek maar financieel te compenseren, de Vlaamse overheid 1,98 euro per m2 vraagt voor herbebossing, dan is de rekensom simpel: voor het realiseren van 10.000 ha nieuw bos is geen 50 maar 200 miljoen euro nodig. 

Op basis van de budgetten die de regering voorziet zal van de vooropgestelde 10.000 hectaren dus ten hoogste één vierde kunnen gerealiseerd worden in deze legislatuur. “Op vragen daarover in de commissie leefmilieu kon minister Demir niet verduidelijken hoe ze dan wel de doelstellingen zou realiseren.  Op het eerste gezicht moeten we dus besluiten dat op dit ogenblik het regeringsbeleid op het vlak van bosuitbreiding bestaat uit een grote mond met lege handen”, besluit Tobback.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel