Aangekondigde investeringen in klimaat, welzijn en veilige fietspaden zijn fake

Aangekondigde investeringen in klimaat, welzijn en veilige fietspaden zijn fake

Het Rekenhof heeft haar rapport klaar over de Vlaamse begroting en het oogt niet fraai. "Het Rekenhof bevestigt in haar rapport wat wij al lang vermoeden: de investeringen die de Vlaamse Regering aankondigt, zijn fake," zegt sp.a-voorzitter Conner Rousseau. “Deze regering bespaart op welzijn, veilige fietspaden en klimaat.” 

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) krijgt te weinig middelen om zelfs aan de meest dringende vragen te voldoen. “Ze haalt zelfs het wettelijke minimum niet”, aldus Rousseau. “Dat wil zeggen dat jongeren met een handicap de dag dat ze 18 worden 0 euro aan ondersteuning krijgen. Honderden jongeren met een handicap komen in de kou te staan. Het rapport van het rekenhof zegt letterlijk: “Tenzij de huidige regelgeving voor automatische toekenningsgroepen wordt herbekeken, zullen in 2020 de beschikbare middelen voor die groepen niet volstaan.” Duizenden mensen met een handicap, en hun gezin en omgeving, dreigen het slachtoffer te worden van een cynische perceptiepolitiek.

Er is geen geld voorzien voor de aanleg van nieuwe fietspaden. De vorige minister zwaaide jaar na jaar met hogere budgetten voor fietspaden, maar we zagen dat er elk jaar minder kilometers fietspaden bij kwamen. Deze regering kondigde aan dat er 300 miljoen euro zou worden geïnvesteerd maar het Rekenhof vindt die miljoenen nergens terug. Nochtans zijn de noden hoog. De eerste zes maanden van dit jaar telde Vlaanderen 32 dodelijke fietsongevallen en 4.000 fietsongevallen met gewonden. 

En kijk, ook op het vlak van klimaat kan de ambitie naar beneden. 102 miljoen euro aan klimaatmiddelen worden niet uitgegeven. Niets doen, gaat ons op termijn geweldig veel kosten. Er is dringend nood aan forse investeringen in klimaat. Met bomen knuffelen alleen gaan we er niet komen. 

De regering rekent ook nog op niet uitgevoerd beleid. De Vlaamse Regering voorziet 79 miljoen euro aan nieuw beleid niet uit te geven, of 14% van de aangekondigde investeringen twv 550 miljoen euro. Letterlijk: “De onderbenutting bij de aangepaste begroting 2019 en initiële begroting 2020 werd forfaitair verhoogd met respectievelijk 80,0 miljoen euro en 130,0 miljoen euro, wat eerder hoog lijkt.” Minister Diependaele heeft het graag over gezond verstand, maar dit snapt toch niemand”, besluit Rousseau.

 

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel