Afkoopwet moet worden afgeschaft voor ernstige fiscale fraude

Dirk Van der Maelen en Annick Lambrecht reageren bijzonder ontgoocheld op het bericht dat onderzoeksrechters hun verzet tegen de omstreden afkoopwet staken. “Het is ontstellend dat naast de meerderheid in dit parlement ook de onderzoeksrechters in dit land kiezen voor de makkelijkste en meest onrechtvaardige weg: schikken en afkopen. Het feit dat miljarden-fraudeurs hun echte straf kunnen ontlopen en gewone bedrijven of burgers voor de rechter moeten verschijnen, is onaanvaardbaar”, zeggen Van der Maelen en Lambrecht. “Zo installeer je een vorm van klassenjustitie.”

 

Niet zo lang geleden werd een man in ons land veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het stelen van twee blikken bier. Maar wie miljoenen steelt van de samenleving mag zijn straf afkopen. sp.a stelt voor om bij wet de toepassing van de afkoopwet te schrappen voor ernstige, grote fiscale fraude. “Het moet een prioriteit zijn voor justitie om echte straffen op te leggen, zoniet zal er door mensen met veel kapitaal gefraudeerd blijven worden omdat ze weten dat ze hun straf kunnen afkopen en een strafblad ontlopen.  

 

Een recent voorbeeld is de Zwitserse bank HSBC. “De grote fraude die de bank organiseerde is bewezen.  Maar HSBC werd niet gestraft. De klokkenluider die het nieuws uitbracht wel. Nu probeert HSBC zijn straf af te kopen. Dat kunnen we niet toelaten. De onderzoekscommissie Kazachgate naar de totstandkoming van de afkoopwet is nog volop bezig. De meerderheid kan blijkbaar niet wachten op het eind van dit onderzoek om haar uitweg voor de grote fraudeurs weer wagenwijd open te stellen”, besluit sp.a.

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel