‘Als de welvaart stijgt, moeten ook de lonen van werknemers stijgen’

 

‘Als er ruimte is om de managerslonen en de dividenden van de aandeelhouders te laten stijgen, moeten ook de werknemers hun deel van de koek krijgen’, zegt sp.a-voorzitter John Crombez. Hij reageert daarmee op het rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, die zegt dat de lonen van de werkende Belgen de komende twee jaar nauwelijks kunnen stijgen. ‘sp.a vraagt aanpassingen aan de wet zodat de lonen, net als vroeger, opnieuw kunnen stijgen en ook de werknemers hun eerlijk deel krijgen van de economische groei waar zij mee voor zorgen.’

 

Werkgevers en vakbonden onderhandelen momenteel over de loonevolutie van de komende twee jaar. Het rapport van de CRB, dat als leidraad dient voor de onderhandelingen over het interprofessioneel akkoord (IPA), zegt dat de lonen maar met 0,8 procent kunnen stijgen.  “Dat is de schuld van de regering van N-VA, MR, Open Vld en CD&V”, zegt Crombez. “Die bouwde in 2016 marges in waardoor de maximale loonstijging voortaan anders berekend wordt: in het voordeel van de bedrijven en in het nadeel van de werknemers. Een rechtvaardige marge, in lijn met de productiviteit en de evoluties in de buurlanden, zou de lonen dubbel zo sterk moeten kunnen doen stijgen, met 1,6%.”

 

sp.a eist dat de werknemers hun eerlijk deel krijgen van de groeiende welvaart en wil daarom de wet opnieuw aanpassen. Vandaag staat in de Kamer een wetsvoorstel van sp.a op de agenda om de rechtvaardigheid in de loonevolutie te herstellen.

 

Daarnaast voorziet het wetsvoorstel dat de overheid bijkomend 1,5 miljard voorziet, verdeeld over zes jaar en drie IPA’s, voor een bijkomende verlaging van de werkgeversbijdragen op de lage lonen. Op die manier kunnen de werkgevers stapsgewijs werk maken van een verhoging van de minimumlonen tot 14 euro per uur of 2.300 euro per maand. Het zijn immers de laagste lonen die de afgelopen jaren bijna niks hebben bijgekregen.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel