“Annick Lambrecht: het getreuzel met gouden tip in dossier Bende van Nijvel toont noodzakelijkheid van een comité J aan”

 

Minister Geens benadrukte in de commissie Justitie van afgelopen dinsdag dat hij alle vertrouwen heeft in het huidig (versterkte) onderzoeksteam en stelde dat hij ervan overtuigd is dat het er alles aan zal doen om de waarheid aan het licht te brengen. 

“Twee weken geleden, nog voor de onthulling van de identiteit van de Reus, werd een cruciale verklaring afgelegd door een ex-rijkswachter. Wanneer Meester Vermassen gisteren op VTM nieuws het bestaan van deze verklaring naar buiten brengt, dan stelt de Valkeneer dat hij niet op de hoogte was van het bestaan van die verklaring. Begrijpe  wie begrijpen kan. Dit doet opnieuw ernstige vragen rijzen bij de werking van ons gerechtelijk apparaat. De enige manier om dergelijke blunders te vermijden is de oprichting van een comité J dat instaat voor de controle op het gerecht in lopende onderzoeken en dat verantwoording aflegt aan het parlement”, stelt Annick Lambrecht volksvertegenwoordiger en lid van de commissie Justitie.

“In plaats van de externe controlebevoegdheid van de Hoge Raad voor Justitie te versterken, halen we die bevoegdheid er beter weg”, zegt Lambrecht.  Daarom pleit ze voor de oprichting van een Comité J, naar analogie met de bestaande Comités P en I. Deze comités voeren controle uit op respectievelijk de politie en de inlichtingendiensten.  

“Het is beter om de controlebevoegdheid weg te halen bij de Hoge Raad zodat die zich uitsluitend kan toeleggen op zijn benoemingsopdracht. Zo heeft de Hoge Raad een beslissende rol in het selecteren en benoemen van magistraten. Het is niet gezond dat eenzelfde orgaan tegelijkertijd als benoemings- en controle-instantie fungeert, zelfs al werden hiervoor en wellicht net daarom aparte commissies opgericht”, gaat Lambrecht verder.  

“Uiteraard moet het Vast Comité J dan in tegenstelling tot de Hoge Raad voor Justitie in staat zijn om een onderzoek naar een lopend opsporings- of gerechtelijk onderzoek te voeren. Ik weet dat dit een grondwetswijziging vereist en dat dit dus niet voor morgen is, maar toch roep ik iedereen in de commissie op om hier gezamenlijk de schouders onder te zetten”, besluit Lambrecht.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel