Annick Lambrecht pleit voor snelle stemming van het wetsontwerp op spijtoptanten

 

Annick Lambrecht pleit voor snelle stemming van het wetsontwerp op spijtoptanten

Nieuwe ontwikkelingen in het dossier van de Bende van Nijvel vragen om actie.

 

“Al in november 2016 stelden onderzoekers de vraag om een regeling voor spijtoptanten uit te werken”, zegt Kamerlid en lid van de commissie Justitie Annick Lambrecht. “Er is geen reden om nog langer te wachten nu er nieuwe ontwikkelingen zijn in het dossier van de Bende van Nijvel. De huidige omstandigheden nopen dat het parlement zijn volledige medewerking verleent om zich de volgende dagen grondig te buigen over het wetsontwerp dat het wettelijk kader invoert voor de spijtoptanten.

sp.a wil dat het nodige wordt gedaan om het onderzoek naar de Bende van Nijvel ten gronde en zo snel als mogelijk verder te zetten. “De nabestaanden zitten nog steeds met heel veel vragen en kregen al die jaren amper antwoorden. Justitie moet het onderzoek na de onthullingen van dit weekend dringend nieuw leven inblazen”, zegt Annick Lambrecht. sp.a stemde niet voor niets voor een tienjarige verlenging van de verjaringstermijn van het dossier van de Bende van Nijvel. “Na 32 jaar mogen de vragen wie, wat, waar, hoe en wanneer eindelijk eens uitgeklaard worden”, zegt Lambrecht.

Daarom stelt sp.a voor dat zo snel als mogelijk de info van het parket wordt gedeeld met het parlement. Het gaat om de info die aantoont wat nodig is om het verder onderzoek te optimaliseren zonder remmingen. “Het spreekt voor zich dat het moet gebeuren met volle respect en inachtneming van het geheim van het onderzoek. Het parket kan perfect zelf oordelen wat ze kan delen met het parlement om duidelijk te maken wat nodig is”, zegt Lambrecht.

In dat kader dringt sp.a er ook op aan om snel en grondig het wetsontwerp dat het wettelijk kader invoert voor de spijtoptanten te behandelen en te stemmen. Die vraag werd vanuit de onderzoekers voor het eerst gesteld in november 2016 en was toen eigenlijk al een herhaling van de besluiten van de onderzoekscommissies rond de Bende van Nijvel. Er is geen reden om nog langer te wachten. Er leven wellicht nog mensen die nog belangrijke informatie hebben en zij kunnen nuttige tips voor het onderzoek leveren. Enkel mensen die op een of andere manier betrokken waren bij de feiten, kunnen nuttige tips geven”, besluit Lambrecht. 

Contacteer ons
Lot Wildemeersch Woordvoerder federale fractie, sp.a
Lot Wildemeersch Woordvoerder federale fractie, sp.a
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel