Armoedecijfers: ‘Wat heeft Homans de voorbije 2 jaar gedaan?’

Eén op de acht jonge kinderen in Vlaanderen groeit op in armoede, en hun aantal neemt jaar na jaar toe. Dat blijkt uit de armoedebarometer 2016, nadat eerder Kind en Gezin al met gelijkaardige, alarmerende cijfers kwam.  “De cijfers zijn ronduit dramatisch voor de kinderen in kwestie en hun ouders”, zegt sp.a-volksvertegenwoordiger Bart Van Malderen. “Nog erger is het gebrek aan perspectief. Er is geen beterschap op komst, omdat de zondvloed aan facturen die de regeringen-Michel en -Bourgeois naar de gezinnen hebben gestuurd nog niet weerspiegeld zijn in de cijfers. De organisatie Decenniumdoelen 2017 verwacht tegen 2017 12% kinderen die opgroeien in armoede. Van enig armoedebeleid die naam waardig is ondertussen geen sprake. Heeft minister Homans geen inspiratie, of heeft ze geen zin om er iets aan te doen?”

We krijgen als sp.a geen enkel signaal dat de Vlaamse regering van CD&V, N-VA en Open VLD deze armoedecijfers ernstig neemt. In de septemberverklaring werd het thema grotendeels verzwegen. De 1 euro-maaltijden van minister Homans, het zelfverklaarde speerpunt van haar armoedebeleid, zijn een fiasco. Ze bereiken gemiddeld 65 kinderen per dag, of 0,06 procent van de kinderen in armoede. Ondertussen heeft deze regering de prijs van de kinderopvang voor de meeste gezinnen verhoogd, heeft ze de energiefactuur fors verhoogd met onder meer de befaamde Turteltaks en heeft ze de waterfactuur opgetrokken. Bij al die beslissingen is er geen ernstige armoedetoets gebeurd.

Ook de hervorming van de kinderbijslag zal volgens experts nauwelijks iets veranderen aan de kinderarmoede. In afwachting wordt de kinderbijslag wel twee maal niet geïndexeerd. Het Vlaams actieplan armoedebestrijding gaat uit van achterhaalde cijfers en zouden logischerwijs moeten worden bijgesteld. “De minister verliest haar tijd en energie met louter naar haar voorganger te verwijzen, vooral omdat het beleid van haar regering de armoede groter maakt in plaats van ze te bestrijden. Je kan je oprecht afvragen waar de minister van armoede de afgelopen twee jaar mee bezig geweest is.”

De zeldzame lichtpuntjes, zoals de extra investeringen in sociale woningen, bewijzen dat het kan. Alleen verzinken die in het niets bij het factuur- en besparingsbeleid van de federale en Vlaamse regeringen.

Bij gebrek aan een armoedebeleid die naam waardig zal sp.a binnenkort een eigen, alternatief actieplan tegen armoede voorstellen en ter bespreking indienen in het Vlaams parlement, met daarin concrete hefbomen om de armoede en de kinderarmoede in Vlaanderen terug te dringen.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel