Bart Van Malderen: ‘Mensen met beperking dupe van politieke spelletjes’

Amper twee weken voor de ondersteuning van mensen met een beperking radicaal hervormd wordt, slaagt de Vlaamse regering er niet in om de mensen in kwestie duidelijkheid te verschaffen over waar ze aan toe zijn. “Dat leidt tot grote ongerustheid”, zegt Bart Van Malderen. “Ouders weten niet hoe ze concreet de zorg voor hun kind gaan organiseren, voorzieningen weten niet hoe ze in de toekomst hun personeel gaan betalen en de politieke wil ontbreekt om er iets aan te doen. N-VA, CD&V en Open Vld spelen politieke spelletjes op de kap van kinderen met een handicap.”

Op 1 januari treedt een nieuw financieringssysteem voor de ondersteuning van mensen met een beperking in werking. Voortaan krijgen zij het budget en de vrijheid om zelf te bepalen hoe ze de zorg op hun eigen maat organiseren. “Sp.a is een grote voorstander van die hervorming”, zegt Bart Van Malderen. “Helaas wordt ze vandaag mismeesterd. De regeringspartijen blijven kibbelen, en daardoor heerst er vandaag grote chaos.”

Twee weken voor de invoering van de nieuwe financieringswijze, is er nog altijd onduidelijkheid over enkele essentiële zaken. Hebben mensen die al jaren een deel van de zorg voor hun kind op zich nemen, recht op 7/7 ondersteuning als de mantelzorg niet meer lukt? Binnen welke termijn zullen mensen die meer zorg nodig hebben, daar ook effectief beroep kunnen op doen? Wat gebeurt er met assistentiewoningen en begeleid wonen? Hoe zullen de zorgvoorzieningen worden gesubsidieerd? Hoe wordt er bepaald welke situaties recht geven op versnelde toegang tot zorg?

“De oorzaak van deze pijnlijke situatie, die in de hele sector en bij de vele mensen die zorgen voor mensen en kinderen met een beperking tot grote onrust leidt, is het aanhoudende geruzie tussen de regeringspartijen N-VA, CD&V en Open Vld”, zegt Van Malderen. “De knelpunten zijn al sinds deze zomer gekend. Pas vorige vrijdag heeft de Vlaamse regering een noodbesluit voor de financiering voor advies naar de Raad van State gestuurd. Op alle andere vragen is er nog geen antwoord. Na een drie uur durende discussie in de bevoegde parlementscommissie schoot N-VA het compromis dat vorige week tijdens een zeer woelige regeringsvergadering werd bereikt via een tweet opnieuw af. En wie is er het slachtoffer? Juist. CD&V wil de koepel van de zorgvoorzieningen niet voor het hoofd stoten, N-VA wil de zorgvoorzieningen net zo hard mogelijk raken en Open Vld weigert extra geld voor Welzijn. Geen enkele regeringspartij denkt in het belang van de betrokken mensen zelf. De personen met een beperking zijn het kind van de rekening.

Sp.a ondersteunt de hervorming die minister Vandeurzen voor ogen heeft en vraagt de integrale uitvoering van het decreet zodat tegen 2020 onverkort élke persoon met een handicap de garantie heeft dat hij of zij zijn eigen zorg kan organiseren zoals hij of zij het wil. In afwachting daarvan is duidelijkheid voor alle betrokkenen een kwestie van elementair fatsoen. Is deze Vlaamse regering daartoe in staat? 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel