Beenders: 'Een extra heffing om de factuur te verlagen, wie gelooft dat nu?'

Vlaams parlementslid Rob Beenders verwelkomt elk voorstel om de energiefactuur te doen dalen, maar is kritisch over het beleid dat N-VA terzake voert. 'Nergens is het verchil tussen woorden en daden groter. N-VA stelt een prijsdaling voor, maar het afgelopen jaar is de prijs van elektriciteit met nog eens 21,2% gestegen, een zware dobber die extra doorweegt bij elk werkend gezin. Sinds de start van deze legislatuur is de factuur voor een gemiddeld gezin gestegen met ongeveer 400 euro. Dat is onhoudbaar."

NV-A lanceert vandaag een voorstel om de factuur te doen dalen. “Elk voorstel om de energiefactuur opnieuw betaalbaar te maken is welkom”, zegt Vlaams Parlementslid Rob Beenders. “Het klinkt alleen nogal ongeloofwaardig als het van een partij komt die de afgelopen drie jaar elke kans heeft aangegrepen om de facturen te verhogen: de btw is verhoogd naar 21%, gratis stroom is afgeschaft, er is een onrechtvaardige turteltaks ingevoerd en er is een extra vennootschapsbelasting  ingevoerd.”

Vandaag stelt NV-A voor om een nieuwe heffing in te voeren en Eandis en Infrax samen te voegen. Deze operatie zou de factuur doen dalen. “Waarom heeft N-VA de facturen dan al zo vaak verhoogd? En waarom heeft NV-A  vorige zomer de fusie van Eandis en Infrax dan tegengehouden? Hierdoor is cruciale tijd verloren gegaan.”

sp.a is voorstander om de factuur op korte termijn structureel te doen verlagen en stelt een eenvoudige oplossing voor, nl het verlagen van de BTW van 21% naar 6%. Op deze manier wordt elektriciteit als een basisproduct belast. Dat is eenvoudig en snel in te voeren. "We rekenen erop dat, na het voorstel van NV-A, de partij deze maatregel mee ondersteunt", besluit Beenders.

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel