Beenders: ‘Gezinnen en kmo’s betalen de elektriciteitsfactuur van grote bedrijven’

Sp.a herhaalt pleidooi voor een eerlijke, progressieve energiefactuur

De stroomfactuur van de Vlaamse gezinnen en kmo’s gaat in 2017 opnieuw fors omhoog, terwijl die voor grote bedrijven aanzienlijk daalt, zo blijkt uit de berekeningen van de VREG. “De gezinnen en kmo’s betalen dus de energiefactuur van de grote bedrijven’”, stelt Rob Beenders vast. “Het is dé constante in het beleid van N-VA, CD&V en Open Vld: altijd dezelfden die de rekening betalen, en altijd dezelfden die niet moeten betalen.” Sp.a heeft een voorstel ingediend om die logica om te draaien en een progressieve energiefactuur in te voeren, waarbij zuinige verbruikers worden beloond en verspilling wordt bestraft.

De gemiddelde stroomfactuur van Vlaamse gezinnen zal in 2017 met nog eens 5% stijgen, of zo’n 50 euro voor een gezin met een normaal verbruik. “Gezinnen en kmo’s die in 2016 hebben ingezet op minder stroomverbruik krijgen in 2017 een mooie beloning: een hogere stroomfactuur”, zegt Beenders. “Begrijpe wie kan. Grote industriële bedrijven daarentegen krijgen een verlaging van de stroomfactuur. Het is dus duidelijk dat gezinnen en kmo’s de stroomfactuur betalen van de industriële bedrijven.”

De oneerlijke Turteltaks, de BTW-verhoging naar 21%, de vennootschapsbelasting en het afschaffen van de gratis elektriciteit hebben van stroom een luxeproduct gemaakt. Vorige week nog gaven de regeringspartijen de Vlaamse gezinnen hoop. N-VA-voorzitter Bart De Wever zei dat het gedaan moest zijn met de prijsstijgingen en energieminister Bart Tommelein deed nog eens een hoera-communicatie over de Turteltaks, maar het enige dat in realiteit gebeurt is dat de facturen opnieuw de hoogte in gaan.

Sp.a vindt het hoog tijd om werk te maken van een eerlijke energiefactuur, gebaseerd op volgende principes:

  • Wie weinig verbruikt betaalt minder, wie veel verbruikt betaalt meer.

Elke alleenstaande of elk gezin heeft een bepaalde hoeveelheid energie nodig om comfortabel te kunnen leven. Veel mensen proberen zuinig om te springen met energie, maar onder een bepaald verbruik is het niet mogelijk om nog verder te besparen. Deze mensen voelen de opeenvolgende stijgingen van de energiefactuur het hardst. Daarom pleit sp.a om de energiebelastingen progressief te maken en wie zuinig is minder te laten bijdragen.

  • BTW-tarief van 6 procent in plaats van 21 procent

Energie is een basisbehoefte. Daarom vindt sp.a dat het btw-tarief op energie opnieuw omlaag moet, zoals onder de vorige regering het geval was.

  • Voor de andere taksen komt er een nultarief voor het basisverbruik en een hoger tarief voor het luxeverbruik.

Sp.a heeft een voorstel ingediend en vraagt de Vlaamse regering om de VREG op basis van de gegevens waarover de netbeheerders beschikken, een becijferd voorstel te laten maken van hoe een progressief tarief er in realiteit uit zou kunnen zien, gebaseerd op de bovengenoemde principes.    

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel