Begroting is misschien in evenwicht, maar Vlaanderen is dat zeker niet

sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke reageert op septemberverklaring

“Ik heb van de minister-president geen enkel antwoord gehoord op de zorgen en bekommernissen van de Vlaamse gezinnen”, zegt sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke. “Geen enkele boodschap van hoop voor de talloze Vlamingen die dag in dag uit het beste van zichzelf geven en al twee jaar lang de rekening betalen voor het factuurbeleid van de Vlaamse regering. Deze regering is zo gefixeerd op cijfers, dat ze geen oog heeft voor de mensen.” De sp.a-fractie zal het komende werkjaar voorstellen op tafel blijven leggen om alle Vlamingen meer ruimte te geven om

Joris Vandenbroucke hoorde vandaag in het Vlaams parlement een bijzonder ongeïnspireerde minister-president, die niet verder kwam dan een droge opsomming van cijfers. “Hij heeft de mond vol van investeringen, maar die wegen niet op tegen de oneerlijke besparingen van de afgelopen jaren en tegen de facturen die de Vlaamse regering naar de Vlaamse gezinnen en kmo’s blijft sturen. Tegenover de inspanningen die de afgelopen jaren geleverd zijn, staat vandaag nog altijd geen fatsoenlijke tegenprestatie vanwege de Vlaamse regering.”

“De minister-president goochelt met cijfers, maar geeft geen antwoord op de zorgen en bekommernissen van vele Vlaamse gezinnen. Wat zegt hij aan de leraars die als gevolg van de besparingsdift zelf naar de supermarkt moeten om lesmateriaal te kopen? Wat zegt hij aan de verpleegster die haar ronde in het rusthuis met de chronometer in de hand moet afleggen omdat er onvoldoende personeel is? Wat zegt hij aan de senioren die niet meer rondkomen om de oplopende rusthuisfactuur te betalen, zodat ze moeten gaan bedelen bij hun kinderen of het ocmw? Wat zegt hij aan de jongeren die in de kou staan omdat er te weinig geïnvesteerd wordt in de jeugdzorg? Op al die concrete vragen waar tal van mensen mee zitten, komt er maar geen antwoord. Het enige antwoord dat mijnheer bourgeois op al deze bekommernissen geeft is: mijn boekhouding is in orde, trek verder uw plan.”

“De begroting is dankzij enkele twijfelachtige truuks misschien in evenwicht, Vlaanderen is dat zeker niet”, besluit Joris Vandenbroucke. “En dat is de kern van het probleem met deze regering en deze minister-president: ze zijn zo gefixeerd op de cijfers, dat ze geen oog hebben voor de mensen.”

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel