België moet voortouw nemen om gebruik van Glyfosaat-producten te laten uitdoven

Nadat de Europese lidstaten er niet in slaagden om overeenstemming te bereiken over een licentieverlenging voor de  onkruidverdelger glyfosaat, heeft de Europese Commissie zelf een ‘tijdelijke technische verlenging’ van 18 maanden bekrachtigd. “Maar de lidstaten hebben zélf verregaande bevoegdheden om het gebruik te beperken of het product zelfs te verbieden. België en de gewesten moeten van die mogelijkheden gebruik maken,” zeggen Europees parlementslid Kathleen Van Brempt en federaal volksvertegenwoordiger Karin Jiroflée. “Dat kan, want morgen wordt er in het federaal parlement gestemd over een glyfosaat-motie van sp.a.

Heftige druk van de publieke opinie en het Europees parlement zorgden er de afgelopen maanden voor dat een definitieve beslissing over een licentieverlenging van de onkruidverdelger glyfosaat door de lidstaten is uitgebleven. “Een klassiek voorbeeld van het steeds weerkerende spel waarbij lidstaten zich verstoppen achter de rug van de Commissie,” zegt Europees parlementslid Kathleen Van Brempt. “Want hoewel verschillende lidstaten publiekelijk verkondigden gekant te zijn tegen een verlenging, hebben ze de Commissie wel onder druk gezet om zo’n verlenging mogelijk te maken. De bevoegde commissaris Vytenis Andriukaitis wees zijn collega’s op de ‘ambigue positie van sommige lidstaten die probeerden de Commissie een beslissing te laten nemen in hun plaats’, zoals blijkt uit het verslag van de vergadering van Europese Commissarissen van 7 juni. Op die manier kan de beslissing opnieuw gecommuniceerd worden als ‘de schuld van Europa’.”

De technische verlenging met 18 maanden moet de periode overbruggen tot aan de publicatie van het onderzoek van het European Chemical Agency naar de kankerverwekkende eigenschappen van glyfosaat. “Maar die analyse zal geen uitsluitsel brengen omdat glyfosaat met veel meer problemen voor de gezondheid en het milieu in verband kan worden gebracht dan kanker alleen,” zegt Van Brempt die ook wijst op de hormoon verstorende eigenschappen van glyfosaat.

De ‘tijdelijke technische verlenging’ door  de Europese commissie  heeft echter enkel betrekking op de actieve stof en niet op de producten waar die stof in aanwezig is. “De lidstaten kunnen die producten strikt beperken of zelfs verbieden,” zegt Karin Jiroflée. “Dat geldt ook voor België. In plaats van ons blind te staren op de Commissie-beslissing moeten we de verantwoordelijkheid leggen waar ze nu in werkelijkheid ligt. Voor ons land is dat de Belgische regering en het Belgische parlement. De Belgische regering heeft die kans, want morgen wordt er in het federaal parlement een sp.a-motie over glyfosaat gestemd. Wij roepen de meerderheid dan ook op die motie te steunen, zodat het gebruik van glyfosaat in ons land strikt beperkt kan worden; zeker bij particulier gebruik en in de buurt van scholen enspeelpleinen. Verder ligt er nog een uitgebreidere sp.a-resolutie op tafel die een strikte beperking op glyfosaat-houdende producten voorstelt in de komende 18 maanden. Die zal volgende week in de commissie volksgezondheid van het federaal parlement behandeld worden. Het moet de bedoeling zijn om het gebruik van glyfosaat op korte termijn volledig te laten uitdoven.”

“Wij verwachten dat de Belgische regering het voortouw neemt en andere lidstaten de weg wijst naar een Europa zonder glyfosaat,” besluiten Jiroflée en Van Brempt.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel