Belgisch klimaatbeleid: mooie praatjes, weinig daadkracht

Sp.a is tevreden dat premier Michel zijn partijgenote en minister van Klimaat Marghem terugfluit en de Belgische klimaatambities voor 2030 herbevestigt. Ondertussen blijft Vlaams minister Bart Tommelein in Europa wel lobbyen voor zo laag mogelijke doelstellingen op het vlak van energie-efficiëntie. “Wanneer gaan onze ministers zich eindelijk inzetten voor een doortastend klimaatbeleid?”, vragen Bruno Tobback en Karin Temmerman. “Eén Trump is meer dan genoeg, laten we in eigen land naar de toekomst kijken en resoluut werken aan economische zekerheid, meer jobs en een leefbare planeet.”

 

Nog geen week nadat premier Michel de dure eed zwoer dat de klimaatexit van Donald Trump een ambitieus Belgisch klimaatbeleid niet in de weg zou staan, laat zijn klimaatminister Marghem die ambitie al varen. Ondertussen lobbiet Vlaams minister Tommelein in Europa om de doelstelling voor energie-efficiëntie op 27 procent te houden, in plaats van de veel ambitieuzere 40 procent die het Europees parlement voorstelt. Gelukkig is er nog premier Michel die Marghem terugfluit en onderstreept dat de Belgische ambitie onverkort blijft gelden.

De vraag is wie we nog moeten geloven. Marghem uitte eerder al haar twijfels over de Belgische doelstellingen, en consensus over hoe we onze groenestroomdoelstelling moeten bereiken is er ook al niet. Staatssecretaris De Backer en Marghem vochten de afgelopen maanden een robbertje uit over de concessies voor de windmolenparken op zee.

Al dat geruzie schept vooral veel onduidelijkheid, en laat de saga met de kernuitstap nu net bewezen hebben dat het zulke onduidelijkheid is die nefast is voor het investeringsklimaat in nieuwe technologieën.  Als onze ministers één taak hebben, dan wel een helder kader scheppen waarbinnen gezinnen, kmo’s en grote bedrijven kunnen bijdragen aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Onze ministers zijn vooral goed in het verkopen van mooie praatjes, maar als er beslissingen moeten worden genomen laten ze het afweten. Ze zouden nochtans moeten weten dat een ambitieus klimaatbeleid de enige weg naar een gezonde, leefbare en economisch welvarende toekomst is. Volgens een recente studie van Oxford Economics, Climact en het Federaal Planbureau kan een goed klimaatbeleid in België liefst 80.000 nieuwe jobs opleveren. Waar wachten we eigenlijk nog op?

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel