Betaalbare gezondheidszorg in het gedrang

“De marsrichting die de gezondheidszorg onder deze regering uitgaat, wordt met de dag duidelijker”, zegt sp.a-Kamerlid Karin Jiroflée naar aanleiding van de bespreking van de beleidsnota van minister Maggie De Block. “Stukje bij beetje wordt de kloof in de gezondheidszorg breder. De belofte van de minister om de patiënt te sparen mag ze stilaan opbergen. Onze gezondheidszorg wordt voor iedereen duurder. En extra duur voor de meest kwetsbare patiënt”, zegt Jiroflée die een paar voorbeelden geeft:

  • Aan het begin van deze legislatuur schroefde minister van Volksgezondheid een verruiming van de automatische derdebetalersregeling voor chronisch zieken terug.  Deze regeling werd door de vorige regering ingevoerd zodat chronisch zieke patiënten enkel nog het remgeld zouden moeten betalen. Voor mensen met lage inkomens werd de voorziene uitbreiding naar specialisten beperkt tot huisartsen. sp.a kan hier geen zinnige verklaring voor vinden;
  • De bedragen van de maximumfactuur in de zorg worden verder opgetrokken. Dat heeft opnieuw grote gevolgen voor de meest kwetsbare patiënten die meer uit eigen zak gaan moeten betalen;
  • Niet de voorschrijvende arts, maar wel de patiënt wordt door de minister verantwoordelijk gesteld bij een overconsumptie aan antibiotica. Nochtans zit achter ieder medicijnenvoorschrift ook een arts. Ook wie antibiotica echt nodig heeft wordt geculpabiliseerd en draait mee op voor de rekening.  De financieel meest kwetsbare patiënt levert ook hier weer het meeste in. Voor de meeste mensen wordt een antibioticakuur tweemaal zo duur.  Voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming meer dan driemaal zo duur. 
  • Moratorium op de erkenning van nieuwe wijkgezondheidscentra raakt opnieuw de zwakste mensen en leidt op termijn naar zelfs naar duurdere zorgen omdat er niet in een vroeg stadium werd ingegrepen op relatief eenvoudige aandoeningen; 
  • De artsensyndicaten geven aan dat zij een nieuwe besparing op hun honoraria niet pikken.  Zij dreigen er daarom mee dat de tariefakkoorden op te zeggen.  Als dat gebeurt, is elke arts voortaan vrij om supplementen aan te rekenen.  Zo is het niet de arts maar de patiënt die opdraait voor de besparing.
  • De minister zet ziekenhuisbestuurders voor het blok. Dat is de voorbije weken gebleken: ze doet alsof ze een revolutionaire hervorming van de ziekenhuisfinanciering voorbereidt, maar ze voorziet de centen niet. Het wordt nu veeleer een botte besparing waarbij moet gekozen worden tussen minder verzorgend personeel of hogere supplementen in de ziekenhuizen.   Zorgnet-Icuro, de Vlaamse Ziekenhuiskoepel, waarschuwt dat de patiënt deze hervormingen –lees besparingen- écht gaat voelen.

Karin Jiroflée ziet in heel deze reeks voorbeelden één opvallende rode draad: onze gezondheidszorg wordt duurder, en dat valt extra zwaar voor de financieel meest kwetsbare zieken.

 

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel