Bruno Tobback blij met ambitieus Vlaams klimaatakkoord

Meerderheid en oppositie vragen trendbreuk in Vlaams klimaatbeleid

Meerderheid en oppositie in het Vlaams parlement keuren vandaag een bijzonder ambitieuze resolutie goed waarin ze de Vlaamse regering vragen om een trendbreuk te realiseren in het klimaatbeleid. Sp.a-klimaatspecialist Bruno Tobback is blij dat alle democratische partijen het eens zijn over een resem concrete, verregaande maatregelen om van Vlaanderen op vrij korte termijn een koolstofarme samenleving te maken. ‘Ik ben vandaag heel optimistisch’, zegt Tobback. ‘We zijn het eens dat er een probleem is, we zijn het eens dat we het kunnen oplossen en we zijn het zelfs eens hoe we het kunnen oplossen.  Het is mogelijk om de economie met 2 procent te laten groeien en 80.000 jobs te creëren door minder broeikasgassen uit te stoten. Ik reken erop dat de Vlaamse regering onze aanbevelingen nu ook uitvoert, in het belang van onszelf, van onze kinderen en van onze kleinkinderen.’

 

De democratische partijen in het Vlaams parlement - naast sp.a ook N-VA, CD&V, Open Vld en Groen- zijn het vandaag eens geraakt over verregaande aanbevelingen voor de Vlaamse regering om enkele versnellingen hoger te schakelen in het klimaatbeleid.  “Uit de lange reeks hoorzittingen in de klimaatcommissie is duidelijk gebleken dat er haalbare oplossingen bestaan, dat we weten hoe het kan zonder terug naar de oertijd te gaan”, zegt Bruno Tobback. “Van academici tot ondernemers en van activisten tot politici: iedereen ziet vandaag dat er kansen liggen om de actie voor een leefbare planeet hand in hand te laten gaan met de jobs van de toekomst. Hernieuwbare energie is vaak goedkoper dan fossiele brandstoffen of kernenergie. Zuinige woningen zijn betaalbaar en comfortabel.  Elektrische auto’s en bussen rijden rond. En het duurt niet lang meer voor we stroom uit wind of zon makkelijk kunnen opslaan.”

 

De klimaatresolutie pleit daarom voor een grote trendbreuk in het Vlaamse beleid. Vlaanderen moet evolueren naar een koolstofarme samenleving en de uitstoot van broeikasgassen fors reduceren. Daartoe moeten er verregaande maatregelen genomen worden in diverse domeinen zoals mobiliteit, energie, industrie, economie of landbouw, en zal er onder meer ook een duidelijke keuze moeten gemaakt worden om een einde te maken aan de verdere inpalming van de schaarse open ruimte in Vlaanderen. Nieuwe en betaalbare woonvormen, gedecentraliseerde electriciteitsproductie, warmtenetten, efficiënt en vlot vervoer zijn immers alleen mogelijk indien we verstandiger omspringen met de beschikbare ruimte.

 

“De boodschap aan deze en alle volgende Vlaamse regeringen is duidelijk”, concludeert een tevreden Bruno Tobback. “Neem de leiding, ga voor een trendbreuk. Ik reken er dan ook op dat de regeringspartijen na het goedkeuren van de resolutie niet overgaan tot de orde van de dag, maar samen met ons voluit gaan voor de nieuwe en noodzakelijke keuzes die we hier maken. Als we de kansen willen grijpen kunnen we ons immers geen tijdverlies veroorloven. Er zijn geen excuses meer om niet voluit te gaan, alleen nog slechte redenen.”

U vindt de tekst van de resolutie in bijlage.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel