“Burgemeesters: vraag asbestscreening van scholen op”

 

Uit een steekproef bij 300 scholen door OVAM, blijkt er in 69 scholen asbest terug te vinden. 1 op 3 van deze scholen lijkt er bovendien niets te willen aan doen. “Onaanvaardbaar wat sp.a betreft. We roepen alle burgemeesters op om de gegevens voor de scholen op hun grondgebied op te vragen bij OVAM”, zo stelt Caroline Gennez, onderwijsexperte voor sp.a

OVAM zelf wil de gegevens niet vrij geven maar heeft bij de scholen zelf aangedrongen om actie te ondernemen. Helaas al te vaak zonder gevolg. “Dit brengt echter grote risico’s met zich mee. Asbest kan per ongeluk vrijkomen bij renovatie- of herstellingswerken, zoals recent nog in Antwerpen. Dit is een zaak van openbare veiligheid en dus hebben de burgemeesters het recht de risico’s te kennen”, aldus Gennez. 

sp.a wil dat alle burgemeesters de gegevens van de steekproef voor hun gemeente te zien krijgen en ook een zicht hebben op de risico’s bij de scholen die niet binnen de steekproef vielen. Met deze gegevens kunnen de burgemeesters vervolgens de scholen tot actie doen overgaan. “Asbest is een sluipend gif en heeft dan ook geen plaats in onze scholen. Wanneer schoolbesturen zelf niet ingrijpen, is het aan burgemeesters om dat wel te doen,” besluit Caroline Gennez.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel