Caroline Gennez (sp.a) trekt aan de alarmbel over zorg op maat voor alle kinderen op school

Een maand na de invoering van het nieuwe zorgondersteuningsmodel in het kader van het M-decreet, krijgen lang niet alle kinderen de hulp die ze nodig hebben. ‘Ouders en leerkrachten waarschuwen ons dat het vaak mis loopt’, zegt  Vlaams parlementslid Caroline Gennez, die minister Crevits ondervroeg in de Commissie onderwijs van het Vlaams parlement. ‘De minister moet haar verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat elk kind mee kan.’

Op 1 september ging het nieuwe zorgondersteuningsmodel in het kader van het M-decreet in voege. Luidens getuigenissen van ouders en leerkrachten zitten er een maand na de start van het schooljaar nog heel wat losse eindjes aan het nieuwe model. De minister meldt dat alle scholen in Vlaanderen aangesloten zijn bij een ondersteuningsnetwerk: Vlaanderen telt 30 netwerken, waarvan 14 netwerken met scholen uit 2 netten, 6 met 3 netten en 4 met 4 partners. Helaas zijn er nog steeds te veel regio's waar er geen netoverschrijdende samenwerking is. Het decreet verplicht nochtans dat scholen uit het officiële onderwijs op 1 januari 2018 in eenzelfde netwerk moeten gegroepeerd worden.

Gennez trekt aan de alarmbel. Kinderen met een nieuwe zorgvraag krijgen niet overal de begeleiding die ze verdienen. Ook heeft niet elk ondersteuningsnetwerk de expertise om aan de specifieke zorgvragen van kinderen te kunnen te voldoen: zo moeten bijvoorbeeld begeleiders met expertise in de ondersteuning van kinderen met autisme nu kinderen met dyslexie ondersteunen. Dat is te gek voor woorden. Sommige expertisenetwerken bestaan voornamelijk uit boventallig geworden leerkrachten van het buitengewoon onderwijs die wel leerlinggebonden ondersteuning kunnen bieden, maar minder beslagen zijn in het vormen van collega's. Nochtans wordt hen nu net dat vaak gevraagd.

Voor sp.a kan inclusie maar werken als zorg op 3 volwaardige pijlers rust: sterke individuele hulp voor elke leerling met een specifieke zorgvraag, ondersteuning van leerkrachten en versterking van het beleidsvoerend vermogen op schoolniveau. Eerder waarschuwden we vanuit sp.a al voor het onder druk staan van de individuele zorg, nu is dit helaas realiteit. Bovendien zijn de onkosten voor de begeleiders onvoldoende gedekt en beschikken de ondersteuningsteams over onvoldoende werkingsmiddelen. Na aandringen kondigde de minister aan om vanaf 2018 1 miljoen euro extra aan werkingsmiddelen voor de zorgondersteuningsteams te voorzien. Elke euro is welkom. Maar de realiteit op het terrein toont vandaag aan dat het M-decreet invoeren in een context van besparingen op de werkingsmiddelen a rato van 45 euro per kind in het basisonderwijs en 117 euro per scholier in het secundair onderwijs niet evident is. Jongeren, ouders en die talrijke geëngageerde leerkrachten in Vlaanderen ondervinden dit helaas aan den lijve.

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel