Caroline Gennez: 'Zet kind weer centraal in opvang en kleuterschool'

Vlaams parlementslid Caroline Gennez (sp.a) pleit ervoor om de kinderen zelf opnieuw centraal te zetten in crèches, peuter- en kleuterklassen en rekening te houden met de ontwikkeling van elk kind. ‘Zolang we kinderen dwingen zich aan te passen aan structuren in plaats van de structuren aan te passen aan het kind, zullen problemen als zindelijkheid en vermoeidheid blijven bestaan’, zegt sp.a-parlementslid Caroline Gennez. ‘Alleen voldoende betaalbare kinderopvang is daar een afdoend antwoord op.’

Negen op de tien peuters gaan bij ons naar de instapklasjes, een zeer hoog cijfer in vergelijking met andere landen, maar ze lijken daar niet altijd klaar voor. Ze zijn vaak nog niet zindelijk en ze zijn ook snel moe. In het reportagemagazine "Pano" benadrukt minister van Onderwijs Hilde Crevits vanavond dat "opvoeding in de eerste plaats de taak van de gezinnen thuis is en dat onderwijs bepaalde zaken niet doet."

“We hebben in Vlaanderen een grote participatiegraad in ons kleuteronderwijs en daar mogen we trots op zijn”, stelt Caroline Gennez. “Alleen stellen we meer en meer vast dat kinderen die nog niet rijp zijn voor de kleuterklas toch de overstap maken uit de crèche.” De oorzaak hiervan ligt voor de hand: kinderopvang is duur, het aanbod beperkt en weinig flexibel en vanaf 2,5 biedt de kleuterklas in Vlaanderen een goedkoop alternatief met gegarandeerde plaats. Het is dan ook logisch dat ouders hun kind zo snel mogelijk naar de kleuterklas sturen.

Daarom stelt sp.a voor om het crèche-aanbod te verbreden en het goedkoper te maken, zodat ouders niet de facto gedwongen worden om hun kind op 2,5 jaar naar de kleuterklas te sturen. “We willen crèches en scholen inhoudelijk en fysiek ook dichter bij elkaar brengen: introduceer bv. meer pedagogie in de crèche en meer zorg in de klas en voorzie een crèche op de school.  En laat ouders, crèche en school samen bepalen wanneer en op welke manier een kind best de overstap maakt naar de kleuterklas.”

We moeten de wenselijkheid van het huidige systeem in vraag durven stellen. Met dit in het achterhoofd ontwikkelde sp.a een nieuw model voor opvang, onderwijs en vrije tijd van jonge kinderen en schreven we concrete voorstellen uit in de conceptnota “Vlotter van crèche naar klas en club”. De noden en de ontwikkeling van elk individueel kind moeten terug centraal komen te staan bij de overgang tussen de crèche en kleuterklas. In plaats van vast te houden aan twee gescheiden werelden, moet er werk worden gemaakt van een geleidelijk overgang op maat van het kind.

 

Lees hier de volledige conceptnota:

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel