Casinokapitalisme bedreigt rusthuis van 3.000 senioren

‘De financiële problemen van Senior Assist bedreigen de rusthuizen en de zorg van liefst 3.000 senioren. Nog maar eens een bewijs dat onze ouderenzorg moet gericht zijn op de mensen, niet op winstbejag’, zo reageert Vlaams Parlementslid Jan Bertels (sp.a) op de alarmerende berichten dat Senior Assist overkop dreigt te gaan. ‘Dit doet heel erg denken aan de voorbije bankencrisis, waar de winsten voor de aandeelhouders waren en de overheid de boel mag opkuisen. Uiteindelijk draait de hele samenleving daarvoor op, terwijl de verantwoordelijken de dans ontspringen. Minister Vandeurzen moet zijn verantwoordelijkheid nemen.’

Dit dossier vertoont opvallende gelijkenissen met financiële bubbels uit het verleden, vindt Bertels. Een zeer snelle expansie, weinig transparante financieringsstrukturen via belastingparadijzen, een niet te controleren stroom aan hoeraberichten, risicobeleggingen, onrealistische doelstellingen wat dan vervolgens leidt tot het instorten van het hele kaartenhuisje. De ouderen zelf en het personeel komen in het beste geval op de tweede of derde plaats. “De zorgsector is geen winstproduct”, zegt Jan Bertels. “We moeten onze ouderenzorg hier beter tegen wapenen.”

Bertels bepleit dan ook strengere regels: meer controle op de financieringsregels binnen de sector, meer controle op de jaarrekeningen en vooral op de duurzaamheid van het financieringsmodel. De continuiteit van een goede en betaalbare zorg moet immers de doelstelling zijn van onze ouderenzorg, niet snelle winstmaximalisatie op de kap van de ouderen of het zorgpersoneel. Bertels zal minister Vandeurzen over dit dossier in het parlement bevragen.

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel