Controles op IGO worden verscherpt. “Dit is niet meer dan een vernederende pestmaatregel voor gepensioneerden”

Controles op IGO worden verscherpt. “Dit is niet meer dan een vernederende pestmaatregel voor gepensioneerden”

Vanaf 1 juli moeten gepensioneerden die recht hebben op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) elk verblijf in het buitenland maar ook langere uitstappen in eigen land vooraf melden aan de Pensioendienst. Dat is voor Kamerlid Anja Vanrobaeys een brug te ver. “Onder het mom van administratieve vereenvoudiging wordt de bewegingsvrijheid van al kwetsbare gepensioneerden volledig aan banden gelegd. Dit is niet meer dan een vernederende pestmaatregel voor al kwetsbare gepensioneerden.” 

Een IGO wordt toegekend aan 65-plussers die onvoldoende pensioen hebben kunnen opbouwen of een pensioen krijgen dat ver onder de armoedegrens ligt en dat niet kunnen aanvullen met eigen spaargeld, een huis of een inkomen van hun partner hebben. “Als ze op een zomerse dag worden opgebeld om mee te gaan met familie of vrienden naar Cadzand, maar dat vergeten te melden, en die dag controle krijgen, verliezen ze dat deel dat hen net niet volledig kopje onder duwt”, zegt Vanrobaeys.

Met een aandeel van iets meer dan 65% in het IGO, treft de maatregel vooral weduwen en gepensioneerde vrouwen die na een echtscheiding niet meer kunnen rekenen op het inkomen van hun partner en omwille van de zorgtaken die ze in het verleden opnamen geen volledig pensioen hebben opgebouwd. Ook zelfstandigen die te maken kregen met een faillissement en daardoor geen volledig pensioen konden opbouwen, zijn hiervan slachtoffer. 

“Bovendien kon minister Bacquelaine bij de invoering van de maatregel in 2017 geen cijfers geven over mogelijke misbruiken en de impact van deze maatregel. De enige drijfveer was het budget van het IGO onder controle houden, maar dan wel op kap van gepensioneerden die al dik in de miserie zitten”, zegt Vanrobaeys. “Het klopt dat het budget van het IGO de voorbije 10 jaar is gestegen, maar dit is te wijten aan de automatische toekenning ervan. Net die automatische toekenning zorgt ervoor dat de meest kwetsbare gepensioneerden een inkomen krijgen waar ze recht op hebben. Een inkomen dat overigens nog steeds onder de armoedegrens ligt.”

“Het budget voor het IGO bedraagt trouwens maar 1% van het totaalbudget voor de pensioenen”, gaat Vanrobaeys verder. “Veel kans ook dat de gemeenten zullen mogen opdraaien voor de factuur van deze maatregel, want wie over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt, kan altijd naar het OCMW. Al moeten de getroffen gepensioneerden daarvoor wel een hele administratieve rompslomp door. Deze maatregel zal alleen maar gepensioneerden die het al niet breed hebben nog dieper in de armoede en eenzaamheid duwen. Logisch dat de Raad van State hem bestempelde als in strijd met artikel 23 van de Grondwet dat het recht op sociale bescherming vastlegt”, besluit Vanrobaeys.

 

Lot Wildemeersch
Lot Wildemeersch Woordvoerder sp.a, sp.a

 

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel