Crevits bespaart nogmaals op kleuteronderwijs, ondanks belofte om te investeren

De Vlaamse regering bespaart volgend jaar nog eens 3 miljoen euro op het kleuteronderwijs, hoewel minister Crevits een maand geleden nog plechtig beloofde dat ze meer geld zou uittrekken toen bekend raakte dat twee schooldirecteurs naar de rechter stapten. ‘Er is geen enkel argument te bedenken waarom kleuters minder ondersteuning zouden moeten krijgen dan kinderen in de lagere school’, zegt Caroline Gennez. ‘Alle kinderen verdienen de best mogelijke start in het leven, en kwaliteitsvol en betaalbaar onderwijs is daar een essentieel onderdeel van.’

Een maand geleden beloofde minister Crevits dat ze nog dit jaar met voorstellen zou komen om de historische onderfinanciering van het kleuteronderwijs recht te trekken. In de begroting die ze in het Vlaams parlement heeft ingediend, blijft er van die belofte niets over. Integendeel: door het niet-indexeren van de werkingsmiddelen verliest het kleuteronderwijs nog eens 3 miljoen euro, bovenop de eerdere besparingen van 2,5 procent. Dat betekent dat kleuterscholen, die het al niet breed hebben, geen budget krijgen voor de stijgende kosten van onder meer water, elektriciteit en schoolmateriaal. “Opnieuw zijn de beloftes van deze Vlaamse regering in tegenspraak met haar daden. Men doet het tegenovergestelde van wat men zegt en het kleuteronderwijs blijft in de kou staan”, aldus Caroline Gennez, onderwijsspecialiste van sp.a.

Vorige maand kondigden enkele schooldirecteurs een klacht aan tegen minister Crevits wegens onderfinanciering van het kleuteronderwijs. Caroline Gennez ondervroeg de minister daarover, en die kondigde toen een plan aan voor de gelijkschakeling van de middelen tussen het kleuter- en lager onderwijs. Ze vroeg daarvoor steun aan alle partijen, in meerderheid en oppositie.

De steun van sp.a heeft ze. In het verleden gingen kleuters vaak minder dagen naar school dan leerlingen in het lager onderwijs.  Daardoor woog een kleuter minder zwaar door in de financiering dan een leerling in het lager: voor een leerling in het kleuteronderwijs ontvangt de school gemiddeld 6 euro, terwijl dat voor een leerling in het lager onderwijs 8 euro is. Die historische scheeftrekking is achterhaald. Waar vroeger ouders en grootouders instonden voor een deel van de opvang, gaan nu ook peuters en kleuters full time naar school. Vele ouders zijn tweeverdiener of alleenstaand en bovendien is kwaliteitsvol kleuteronderwijs een belangrijke garantie voor een goede ontwikkeling van alle kinderen. Het belang van kleuterparticipatie kan dan ook moeilijk onderschat worden. Daarom vroeg sp.a een maand geleden in de plenaire vergadering een inhaalbeweging voor de financiering van het kleuteronderwijs. De minister ging hier volmondig in mee en beloofde een concreet voorstel.

In de begroting 2017 blijkt hiervoor echter geen euro voorzien. En ook in de toelichting rept de minister met geen woord over een eventuele hervorming. Maar daar blijft het niet bij. Niet alleen voorziet de minister geen extra geld voor het kleuteronderwijs, ze bespaart bovendien nog eens 3 miljoen extra, na de recurrente besparingen van 2,5 procent in de voorbije jaren, door de werkingsmiddelen niet te indexeren.

Minister Crevits zegt zwaar in te zetten op kleuterparticipatie en wil vanaf 2018-2019 alle kleuters op school krijgen. Op zich een nobel initiatief, aldus Caroline Gennez, maar dan moet de minister wel zorgen dat scholen hiervoor de nodige middelen krijgen. De aanhoudende besparingen ondergraven de kwaliteit van ons kleuteronderwijs en zijn dan ook nefast voor de verdere ontwikkeling van onze kinderen.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel