‘Crevits en Bacquelaine moeten pensioenbeloftes honoreren’

Meer dan 1.200 leraars uit het volwassenonderwijs dreigen maandelijks 200 euro pensioen minder te krijgen omdat minister Bacquelaine eerder gemaakte beloftes weigert na te komen. Minister van Onderwijs Crevits staat erbij en kijkt ernaar.  “Opnieuw spelen CD&V, N-VA en Open Vld met de pensioenen van hardwerkende Vlamingen”, zeggen sp.a-parlementsleden Caroline Gennez en Karin Temmerman. “Crevits en Bacquelaine moeten woord houden en deze mensen het pensioen geven dat hen beloofd is.”

De voorbije weken werd vanuit de meerderheid een dure eed gezworen: niemand zou onder deze regering pensioen verliezen. Vandaag blijkt nogmaals hoeveel deze beloftes waard zijn. Zo’n 1200 leerkrachten uit het volwassenonderwijs zullen tot 200 euro per maand pensioen verliezen door het beleid van de rechtse regeringspartijen.

‘Bacquelaine en Crevits plegen woordbreuk’, zeggen Karin Temmerman, federaal volksvertegenwoordiger, en Caroline Gennez, onderwijsexperte in het Vlaams Parlement. Leerkrachten in centra voor basiseducatie zetten zich al jaren in voor de meest kwetsbare leerlingen en vandaag krijgen zij de rekening gepresenteerd voor hun engagement: langer werken voor minder pensioen.

Als sp.a vragen wij dat het engagement van deze leerkrachten wordt gehonoreerd en deze onrechtvaardige maatregel zo snel mogelijk wordt ingetrokken. De onzekerheid over de pensioenen wordt met de dag groter, als gevolg van het wanbeleid van CD&V, N-VA en Open Vld. Dat zorgt letterlijk voor slapeloze nachten bij vele mensen. Wie zich levenslang heeft ingezet, verdient zekerheid, duidelijkheid en het vooruitzicht op een oude dag zonder financiële zorgen. Een garantie op het pensioen waar men recht op heeft is daarbij een basisvereiste, zo stelt Karin Temmerman.

Minister Crevits beloofde eerder al aan Caroline Gennez dat ze haar federale collega Bacquelaine tot de orde zou roepen, maar haar brief maakte tot op heden weinig indruk, stelt Caroline Gennez vast. “De partij van minister Crevits zit ook in de federale regering. Wij verwachten een krachtig antwoord. De Vlaamse regering moet het opnemen voor haar leerkrachten en alle middelen moeten ingezet worden om deze onrechtvaardigheid recht te zetten.”

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel