D-Day voor het Vlaamse onderwijs: hoeveel kleren houdt de minister aan?

De Vlaamse Regering buigt zich vandaag voor de zoveelste keer over de hervorming van het secundair onderwijs. De vraag is hoeveel er zal overblijven van de oorspronkelijke plannen. “Met een onderwijshervorming die enkele keitjes verlegt in de rivier, gaan we de waterval niet stoppen”, zegt sp.a-onderwijsexpert Caroline Gennez. “Onze kinderen verdienen de allerbeste kansen op een goede job en een goed leven. Daarvoor is een grondige, weldoordachte hervorming van het onderwijs die de lat hoger legt en de kloof kleiner maakt de beste garantie. Ik hoop dan ook dat de N-VA het belang van de Vlaamse kinderen laat primeren op politieke sabotage."

Er wordt al 15 jaar gediscussieerd over de noodzaak aan een hervorming van het secundair onderwijs. De respectieve regeerakkoorden van de regeringen Leterme (2004), Peeters (2009) én Bourgeois (2014) bevatten de ambitie om het secundair onderwijs te hervormen. Al die tijd maken zowel CD&V als N-VA deel uit van de regering. Toch verkeert het onderwijsveld vandaag nog steeds in de grootste onduidelijkheid over de toekomst van het secundair onderwijs. Al drie legislaturen steekt coalitiepartner N-VA vooral stokken in de wielen omdat ze de hervorming steeds verder wil uitkleden. De coalitiepartners lieten in de media weten dat een akkoord alleen afhangt van de vraag hoeveel kleren de minister nog wil aanhouden. Als sp.a roepen wij de minister op niet toe te geven aan chantage of aan de vraag om de onderwijshervorming te gebruiken als pasmunt voor andere dossiers. “Hoog tijd dus dat de regeringspartijen, N-VA voorop, het belang van de Vlaamse kinderen laten primeren op sabotagespelletjes.”

Voor sp.a zijn er drie elementen die minister Crevits in de onderwijshervorming moet verankeren om van een ambitieuze hervorming te kunnen spreken:

  1. De studiekeuze moet op latere leeftijd gebeuren.  Kinderen al op 11 of 12 jaar dwingen om definitief te kiezen, leidt vaak tot verkeerde keuzes, doet de kansen op een goed diploma dalen en vergroot de kloof tussen leerlingen. Bovendien bepalen op 11 à 12 jaar de ouders eerder dan de kinderen zelf wat en waar te gaan studeren. sp.a vindt het belangrijk dat alle talenten van alle kinderen geprikkeld worden en dat het kind zelf kiest. Dat zal de motivatie van jongeren versterken en de waterval tegengaan.

  2. Het aanbod moet eenvoudiger. Ons secundair onderwijs kent een enorme hoeveelheid aan richtingen waarvan het doel niet altijd duidelijk is. Een duidelijk overzicht van de opleidingen op basis van interesseveld en doel – voorbereiden op arbeidsmarkt of hogere studies - is essentieel voor een goede en gemotiveerde studiekeuze.

  3. De lat moet voor elke leerling hoger. In plaats van enkel een minimaal niveau te eisen van elke leerling (basisalfabetisme), is er nood aan een ambitieuze lat voor alle opleidingen en alle niveaus waar elke leerling over moet.

Als het compromis dat de Vlaamse regering vandaag bereikt niet aan deze drie basisdoelstellingen voldoet, dan is de N-VA geslaagd in z’n opzet: de onderwijshervorming uithollen tot een lege doos. In die lege doos zal uiteraard geen oplossing zitten voor problemen waarmee ons onderwijs al jaren kampt: 1 op 8 Vlaamse jongeren verlaat de schoolbanken zonder diploma en ook de globale resultaten, inclusief die van excellente presteerders, gaan achteruit. Voor sp.a is een kwaliteitsvolle hervorming van ons secundair onderwijs die jongeren centraal staat onontbeerlijk voor de toekomst van onze hele gemeenschap. We hopen dat de minister haar kleren aanhoudt en zich niet tevreden stelt met een lege doos. N-VA roepen we op de toekomst van alle kinderen in alle scholen te dienen, in plaats van de belangen van enkelen.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel