"De Block moet niet verbaasd zijn dat voor veel werknemers de rekker springt"

Aantal langdurig zieken in dit land nog nooit zo hoog

 

Ons land telt een record aantal langdurig zieken, blijkt uit nieuwe cijfers van het RIZIV: meer dan 415.000. “Werknemers hebben nood aan ademruimte zodat ze niet langdurig uitvallen en hebben nood aan begeleiding om na een lange ziekte terug gemotiveerd terug aan het werk te gaan. En waar zette deze regering op in: onbelast bijverdienen, langer werken, flexijobs, overuren en sancties.  Met zulke cijfers zou je verwachten dat het beleid er alles aan doet om dat probleem in te dijken. Helaas gebeurde het omgekeerde”, zegt fractieleider voor sp.a Meryame Kitir.

 

Wat bekend staat als ‘de wet-Peeters’ of officieel de “Wet ter bevordering van wendbaar en werkbaar werk’, is vooral een wet die ondernemingen nog meer ruimte geeft om flexibiliteit te eisen van hun werknemers.  Het aantal overuren dat werkgevers kunnen opleggen werd drastisch verhoogd, maar ook de periode waarin zij hun werknemers onafgebroken overuren kunnen laten presteren drastisch verlengd. Deeltijdse werknemers met variabele uurroosters moeten voortaan ook  maar 5 dagen vooraf ingelicht worden wanneer zij moeten werken. Maar dat kunnen werkgevers zelfs inkorten tot 1 dag. Nachtarbeid werd versoepeld en de mogelijkheid om de gemiddelde arbeidsduur van 38 uur/week te spreiden op jaarbasis werd een algemene regel. Daarnaast werd ook het ‘ongemotiveerd’ tijdskrediet afgeschaft.

 

“Het resultaat van het huidige beleid is dan ook navenant”, zegt Kitir. “Er zijn alleen maar verliezers. Onze sociale zekerheid draait overuren, terwijl mensen tegelijk niet genoeg kans krijgen om opnieuw boven water te komen. Een ander beleid op basis van een positief personeelsbeleid is nodig: de overheid moet inzetten op werkbaar werk  en reïntegratie op de arbeidsmarkt mogelijk maken en stimuleren in plaats van werknemers op te jagen.”

 

Zo stelt sp.a voor - om bij stopzetting van de arbeidsovereenkomst - dat de werknemer toch een stukje opzeg krijgt (nu is dat niet het geval) en dat de werkgever moet investeren in begeleiding naar werk buiten de onderneming. In hetzelfde wetsvoorstel van Monica De Coninck en Meryame Kitir moet de werkgever ook precies legitimeren waarom redelijke aanpassingen van het werk volgens hem onhaalbaar zijn. Verder moeten grote ondernemingen hun (re)integratiebeleid ook toelichten, want nu evenmin het geval is. Grote ondernemingen waar de burn-out-cijfers of letsel-aandoeningen de pan uitswingen, maar geen degelijk preventiebeleid voeren, moeten in datzelfde voorstel dan een responsabiliseringsbijdrage betalen.

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel