“De farmasector is baas op het kabinet-De Block”

 

 

sp.a is niet verrast over de nauwe banden tussen het kabinet-De Block en de farmasector. “De minister neemt al een hele legislatuur maatregelen in het voordeel van de farma-industrie”, reageert voorzitter John Crombez. “Met minister De Block mocht de farma zelfs 600 miljoen euro extra uitgeven. Geld dat ze de ziekenhuizen nu laat betalen door te besparen op hun werking, maar ook de patiënt betaalt die factuur met stijgende supplementen en duurdere prijzen voor medicamenten en behandelingen.”  

 

4 maatregelen voor de farmasector, getekend Maggie De Block:

  1. De mogelijkheden van de minister om geheime contracten (artikel 81) met de farma te sluiten, werden uitgebreid.  Ook na een negatief advies van de Commissie voor Terugbetaling van Geneesmiddelen (GTC, met experten én mutualiteiten) kan de minister een geheim akkoord afsluiten. In 2017 sloot Maggie De Block 13 zulke contracten, ondanks een negatief advies.  Terwijl juist die contracten verantwoordelijk zijn voor de ontsporing van het farma-budget.

  2. De evenwichten in de Commissie voor Terugbetaling van Geneesmiddelen werden in het voordeel van de industrie aangepast.  De voorzitter kreeg stemrecht (waardoor de stem van de mutualiteiten niet langer cruciaal is). De stemming verloopt voortaan anoniem. Dat zet de deur open voor de farma-lobby. De farma kan voortaan ook eigen experten aanbrengen - wat vroeger niet kon - wat de lobbymachine nog versterkt om beslissingen te beïnvloeden.

  3. Verschillende wijzigingen in de procedure om de prijs van een medicament te bepalen, maken het financieel interessant voor de farma. Als er signalen zijn dat de afzetmarkt voor een medicament vergroot, verliest de Commissie (CTG) in bepaalde gevallen haar recht om een nieuwe, lagere, prijs te onderhandelen. Extra generieke geneesmiddelen om aan de vraag te voldoen, worden voortaan ‘automatisch’ terugbetaald, ook als ze vijf procent meer kosten dan de goedkoopste variant. Dit kost de samenleving én de patiënt geld.

  4. Door de onafhankelijke artsenbezoekers af te schaffen, kan de farma zelf  ongeremd de deur van artsen platlopen.  Minister De Block zette de financiering van de onafhankelijke artsenbezoekers (Farmaka vzw) stop. Daardoor krijgen artsen voortaan weer enkel de gekleurde informatie van de farma (en de lobby).

“Die oneerlijkheid en dat gelobby moeten nu stoppen”, zegt John Crombez. “De budget overschrijdingen van bijna 600 miljoen euro moeten teruggevorderd worden. Het kan niet dat de farma het beleid van een minister bepaalt en daardoor miljarden winst boekt, terwijl ziekenhuizen en patiënten daarvoor opdraaien. Met sp.a schreven we een ‘pillenplan’ dat daar een einde aan maakt. Mensen moeten opnieuw de zekerheid hebben dat ze de zorg die ze nodig hebben, zullen krijgen en zullen kunnen betalen.”

 

Contacteer ons
Lot Wildemeersch Woordvoerder federaal, sp.a
Lot Wildemeersch Woordvoerder federaal, sp.a
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel