De Kamer keurt de kandidatuur van Yasmine Kherbache voor rechter in het Grondwettelijk Hof goed

De Kamer keurt de kandidatuur van Yasmine Kherbache voor rechter in het Grondwettelijk Hof goed

Vanmiddag heeft het federaal parlement de kandidatuur van Yasmine Kherbache goedgekeurd voor rechter in het Grondwettelijk Hof. Dat gebeurde met een tweederde meerderheid.

“Ik ben dankbaar en vereerd dat de Kamer mijn kandidatuur goedgekeurde. Voor de jurist in mij, die graag wikt en weegt, is dit een geweldige uitdaging.  Tijdens heel mijn loopbaan - als advocaat, kabinetschef en volksvertegenwoordiger - heb ik altijd aan oplossingen gewerkt voor institutionele knopen, complexe rechtsvragen en maatschappelijke vraagstukken. Die kennis en ervaring wil ik nu heel graag bij het Grondwettelijk Hof inzetten.” 

Na haar rechtenstudie (KUL en ULB) begon Kherbache haar professionele loopbaan als advocaat aan de balie, voor een Brussels internationaal kantoor. Daarna vestigde ze zich als advocaat met een eigen praktijk in Antwerpen. Eind jaren 90 engageerde ze zich samen met een aantal kunstenaars in het Nieuw Internationaal Cultureel Centrum (NICC). Zo onderhandelde Kherbache op Vlaams en federaal niveau voor een beter statuut voor kunstenaars. 

Het is op die manier dat toenmalig minister voor Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke, haar opmerkte. In 2004 vroeg Vandenbroucke Kherbache om op zijn kabinet te werken als adviseur Werk. In het kader van verschillende institutionele onderhandelingen werkte Kherbache niet alleen voor Vandenbroucke, maar ook voor Johan Vande Lanotte.  

In 2009 trok ze als kabinetschef naar het kabinet van Vlaams viceminister-president Ingrid Lieten en zorgde ze voor een doorbraak in het Oosterweeldossier (van brug naar tunnel). Bij het aantreden van Elio Di Rupo als eerste minister van België in 2011 werd Kherbache zijn kabinetschef. Samen met de sociale partners zorgde ze onder meer voor een doorbraak in het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen van 2012 vroeg Patrick Janssens haar voor de tweede plaats op de lijst en werd ze Antwerps fractieleidster voor sp.a in de gemeenteraad. In 2018, na de laatste gemeenteraadsverkiezingen, onderhandelde ze mee het Antwerps bestuursakkoord. Zo zorgde Kherbache onder meer voor de invoering van praktijktesten in de strijd tegen discriminatie.  De voorbije 5 jaar was Kherbache Vlaams parlementslid voor sp.a. Op 26 mei werd ze verkozen voor de Kamer. 

sp.a-fractieleider en collega Merayme Kitir is ervan overtuigd dat Kherbache een échte meerwaarde betekent voor het Grondwettelijk Hof. “Yasmine heeft zich altijd een groot verdediger getoond van de rechtsstaat en van onze fundamentele rechten. Met haar dossierkennis, en haar rustige en pragmatische aanpak, heeft Yasmine altijd naar evenwichtige oplossingen gezocht in de politiek. Wij zijn Yasmine daar ontzettend dankbaar voor”, luidt het. “Het Grondwettelijk Hof heeft er een sterke troef bij. Wij wensen haar alvast heel veel succes.”

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel