De Lijn in crisis: kom met een crisisplan

De Lijn in crisis: kom met een crisisplan

Het draait vierkant bij De Lijn. Managers lopen weg, chauffeurs lopen weg, reizigers lopen weg. “Niet verwonderlijk met het gebrek aan investeringen en gebrek aan visie van de Regering”, zeggen Vlaams Parlementsleden Els Robeyns en Conner Rousseau. “Het openbaar vervoer doen verrotten is niet alleen rechts, maar werkt vooral averechts. Wij vragen de regering een crisisplan, met een duidelijke visie en ambitie voor de toekomst van De Lijn.” 

In tijden waarin de records van files, vervuilde lucht en kinderen aan de astma-pompjes elke maand verbroken worden, is een visie op een duurzame toekomst een noodzaak.  “Efficiënt en toegankelijk openbaar vervoer speelt daarin een sleutelrol”, zegt Vlaams Parlementslid Els Robeyns. “Maar vandaag moeten we vaststellen dat vervoersorganisatie De Lijn voor deze regering een besparingspost is. Als we die files en mobiliteitsproblemen willen oplossen, hebben we net meer openbaar vervoer nodig. Niet minder.” 

En die besparingen hebben een nefast effect. De lijn is in crisis. Het management loopt weg, chauffeurs lopen weg, reizigers lopen weg. “De onrust over het gebrek aan middelen en privatisering is terecht”, aldus Robeyns. “Hoe kan minister van mobiliteit Peeters uitleggen dat het kapot besparen van De Lijn, het openbaar vervoer stimuleert? Hoe ze meer reizigers zal stimuleren om de auto te laten staan en de bus te nemen, door buslijnen te schrappen? Hoe legt de minister dat uit aan leerlingen, dat hun bus naar school weer niet opdaagt? De noden zijn hoog, maar daar staan onvoldoende middelen tegenover.” 

Ondertussen rolt de regering de rode loper uit voor verdere privatisering van De Lijn. Voorbeelden uit de ons omringende landen als Nederland tonen aan dat privatisering van de bussen leidt tot duurdere tickets. Een abonnement kost daar tot 3.000 euro per jaar, bij ons is dat vandaag 319 eur. Voor een jaar. Zo creëer je mobiliteitsarmoede. Bovendien schrapte Nederland stevig in het aanbod. Avondritten, zondagritten en ritten van en naar de rand en het platteland sneuvelen. Minder bussen, meer files. 

“Deze regering investeert in problemen, extra wegen, maar niet in een oplossing, ons openbaar vervoer”, zegt sp.a-fractieleider Conner Rousseau. “Het lijkt erop dat deze regering het openbaar vervoer nog verder willen afbouwen door middel van een bewuste verrottingsstrategie. Als dat niet klopt, laat ze dan met een goed doordacht crisisplan komen, met een duidelijke visie op de toekomst van De Lijn. En als we dan nieuwe records verbreken, laat het dan records zijn met minder files, gezonde lucht, en stipt en toegankelijk openbaar vervoer.” 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel