“De toekomst van een sterk sociaal Vlaanderen? Niemand weet het met deze regering”

De integratie van OCMW's in de gemeenten doet nog altijd heel wat vragen rijzen. Voor sp.a is het vanzelfsprekend dat een sterk lokaal sociaal beleid ook efficiënt moet zijn. Alle verbeteringen in die richting krijgen dan ook onze steun. “Maar het lijkt er sterk op dat de Vlaamse regering vooral de wil heeft om te privatiseren en dat idee koste wat het kost wil doordrukken. Maar voor wie of voor wat, als dat de betaalbaarheid, de kwaliteit en de toegang tot onze rusthuizen en onze kinderopvang alleen maar in gevaar brengt? Het is onduidelijkheid troef en dat baart sp.a zorgen”, zegt voorzitter John Crombez maandag na het partijbureau.

sp.a is ervan overtuigd dat een sterk sociaal lokaal beleid een wereld van verschil maakt in het dagdagelijkse leven van heel wat mensen. John Crombez: “Vergis u niet: OCMW’s helpen vandaag niet alleen mensen die in armoede leven, maar ook zij die op zoek zijn naar werk, een betaalbare woning, die nood hebben aan begeleiding bij hun schuldproblemen, of die te kampen hebben met energiearmoede en vereenzaming. Net zoals het gaat om betaalbare kinderopvang of ouderenzorg, maar even goed over betrokkenheid bij de buurt waarin men leeft.”

“Deze Vlaamse regering hangt graag een beeld op van solidariteit dat niet het mijne is: namelijk een blanco cheque waar niet iedereen zomaar recht op heeft. En overheidsgeld dat naar sociale dienstverlening gaat, daar heeft ze het moeilijk mee, zo lijkt het. Maar ze vergeet twee zaken: (1) privatisering staat niet gelijk aan efficiëntie én (2) ook aan privatisering van sociale dienstverlening hangt een prijskaartje”, zegt Crombez.

De OCMW-werking met één pennentrek - en zonder overleg - in de gemeentelijke structuur inkapselen, is geen garantie op een sterker sociaal Vlaanderen, zoals de Vlaamse regering doet uitschijnen. Crombez: “Een rusthuisbewoner die de dagprijs exponentieel ziet stijgen door een privé-uitbater? Een gezin dat niet langer terecht kan in het sociaal restaurant omdat de private partners de prijzen niet marktconform vonden? Ondenkbaar is dat niet. Om de meerkost uiteindelijk te zien verdwijnen in de zakken van aandeelhouders. Is het dat wat de Vlaamse regering wil?”

Voor sp.a moeten er - in welk scenario ook - eerst harde garanties worden ingebouwd dat we een sterk sociaal beleid blijven behouden. “En die zie ik op dit moment niet. Het is onzekerheid troef en dat op de kap van een brede groep mensen die het vandaag al moeilijk hebben”, besluit Crombez.

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel