“Deeltijds werken moet lonen”

Volgens cijfers van Eurostat zijn er in ons land 168.000 onvrijwillige deeltijdse arbeidskrachten tewerkgesteld. Voor die mensen is deeltijds werken met andere woorden niet hun eigen keuze. “Een deeltijdse job moet altijd een eigen keuze zijn en ook een menswaardig inkomen opleveren, dat meer is dan een werkloosheidsuitkering”, zegt Meryame Kitir fractieleider voor sp.a.  

Uit een recente publicatie van Eurostat/Eurofound blijkt dat er in ons land zo’n 168.000 onvrijwillige deeltijdse werknemers zijn die gemiddeld 13,5 uren per week beneden het door hen gewenste aantal uren tewerkgesteld zijn. Dat stemt overeen met een ‘ondertewerkstelling’ van 61.000 voltijds equivalenten (VTE’s). sp.a vindt dat deeltijds werken in eerste instantie een eigen keuze moet zijn en dat voltijdse tewerkstelling met vaste contracten de norm zou moeten blijven.

Maar als dat niet kan moet deeltijds werken ook lonend zijn. Een deeltijdse job moet een menswaardig inkomen opleveren. Vandaag is het inkomen uit tewerkstelling voor deeltijdsen vaak niet, of amper meer dan de werkloosheidsuitkering.  “Dat kunnen we niet toestaan, wetende dat de meeste mensen niet zelf kiezen voor een deeltijds contract. Daarom stellen we voor om de inkomensgarantieuitkering (IGU) uit te breiden”, zegt Kitir.

Deze uitkering is een toeslag die ervoor zorgt dat bij een deeltijdse tewerkstelling het inkomen minstens gelijk is aan de werkloosheidsuitkering en voor grotere tewerkstelling meer is dan de werkloosheidsuitkering. “Het beloont mensen die werken en dat lijkt ons niet meer dan correct“, zegt Kitir.

“Helaas besliste deze regering net op deze maatregel een besparing door te voeren waardoor veel minder deeltijdsen er aanspraak op kunnen maken en het bedrag lager is voor wie er nog wel voor in aanmerking komt. Bovendien wil de regering in 2018 het bedrag ervan nog eens halveren voor wie er twee jaar recht op had. “We moeten er alles aan doen om die beslissing tegen te houden.”

sp.a wil ook een halt toeroepen aan het misbruik dat sommige werkgevers maken van deeltijdse arbeidsovereenkomsten. “We mogen bedrijven niet stimuleren om deeltijdse contracten toe te kennen waarbij ze volledig op maat van de behoefte van het bedrijf deeltijdse werknemers goedkoop extra uren kunnen laten presteren”, zegt Kitir.  Sommige werkgevers ontlopen vandaag  de regeltjes door  bv.  een toeslag voor overuren te vermijden en deeltijdse werknemers goedkoop extra uren te laten presteren zoals het hen uitkomt.

“Dat kan soms een win-win zijn voor beiden, omdat ook de werknemer er op die manier in slaagt zijn inkomen tijdelijk te verhogen met meer prestaties.  Maar Meryame Kitir wil het misbruik een halt toeroepen. Dat bedrijven een deeltijds contract van bijvoorbeeld 25 uur per week afsluiten om vervolgens via een ‘bijblad’ bij dat contract de ene week X en de volgende week Y extra uren te laten presteren om zo de betaling van overloon te vermijden, is voor ons onaanvaardbaar”, zegt Kitir.  “Op die manier worden deeltijdse werknemers gereduceerd tot super flexibele en goedkope ‘opvullers’. Daar moeten we hard tegen optreden. We hebben hierover een evenwichtig wetsvoorstel ingediend.”

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel