'Deze regering installeert nieuwe ongelijkheid in de pensioenen'

 

De Kamer stemt vanmiddag het voorstel van de meerderheid om studiejaren af te kopen voor het pensioen.  “In ieder geval is het opnieuw een asociale pensioenmaatregel die deze meerderheid doorvoert”, zegt pensioenexperte voor sp.a Karin Temmerman. “Enkel zij die gestudeerd hebben zullen van de maatregel kunnen genieten.  Een student geneeskunde zal zo zijn studiejaren kunnen afkopen en meer pensioen krijgen, zo’n 155 euro per maand extra. Terwijl in het Zomerakkoord beslist werd dat een 16-jarige bouwvakker pensioen zal iverliezen tot 133 euro per maand omdat hij op jonge leeftijd is beginnen werken. Deze regering geeft aan wie al heeft en neemt af van wie een lager pensioen heeft.”

Onze wettelijk pensioenen zijn een collectief systeem gebaseerd op solidariteit tussen de verschillende generaties. Zo’n collectief systeem biedt de grootste garantie op een goed pensioen voor eenieder.  Wat de meerderheid vandaag beslist is een stap richting privatisering van de pensioenen. In plaats van te werken en bij te dragen voor het pensioen, volstaat het binnenkort om geld te hebben. “En we weten wie daar wel bij vaart”, zegt Temmerman. “Dat zijn de mensen met diploma’s op zak en met hoge lonen. “Onder het mom van harmonisering wordt zo een nieuwe ongelijkheid geïnstalleerd.”  

Het afkopen van de studiejaren zoals de meerderheid vandaag voorstelt, is alleen voordelig voor  hoger opgeleiden.  Want alleen zij kunnen studiejaren inbrengen. Maar mensen die op jonge leeftijd zijn beginnen werken, kunnen geen studiejaren afkopen.  Dat terwijl hoogopgeleiden gemiddeld al betere loopbanen, lonen en dus ook betere pensioenen hebben. “Deze maatregel is asociaal en ondergraaft ons collectief systeem waarbij we zorg dragen voor elkaars pensioen ongeacht leeftijd, diploma of achtergrond”, zegt Temmerman.

“Het afkopen van de studiejaren creëert opnieuw onzekerheid. Het  verhoogt de sociale ongelijkheid, het benadeelt de laaggeschoolden en het geeft bovendien geen garantie op budgettaire gezondheid op lange termijn. Dat terwijl mensen nood hebben aan garanties voor een goed pensioen.”


 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel