Dienstbetoon bedreigt honderden hectare waardevol bos

De Vlaamse regering heeft net voor de paasvakantie een reeks waardevolle bossen van de lijst met te beschermen bossen geschrapt. Dat besluit sp.a-volksvertegenwoordiger Bruno Tobback op basis van een eerste analyse van de kaart die de regering op 31 maart goedkeurde. “Dienstbetoon heeft de bovenhand gekregen op  natuurbescherming”, zegt Tobback. “Kijk maar naar het lijstje: het Ferrarisbos in Wilrijk, eigendom van Essers, wordt niet beschermd. De bossen rond het golfterrein van Kapellen en in de villawijken van Keerbergen evenmin. Door private belangen te laten doorwegen op natuurbehoud, is meer dan 700 hectare waardevol bos van de kaart geschrapt.”

Op 31 maart kondigde minister Schauvliege aan dat de regering eindelijk een akkoord had bereikt over de kaart met zonevreemde bossen die zo waardevol zijn dat ze beschermd moeten worden. Op zich goed nieuws: als we deze belangrijke stukjes natuur willen bewaren, is het hoog tijd dat ze ook eindelijk ingekleurd worden als te beschermen bosgebied.

Maar uit een eerste analyse van de kaart blijkt dat wat velen vooraf vreesden werkelijkheid is geworden. De regeringspartijen hebben op de kaart enkele waardevolle bossen weggelaten in vergelijking met eerdere ontwerpversies. “Het is duidelijk dat de regering onder druk van Open Vld en CD&V een aantal eigenaars geplezierd heeft door hun gronden niet in te kleuren als beschermd bos”, zegt Bruno Tobback. “Op die manier zijn er grote stukken waardevol bos van de kaart verdwenen.”

De locaties liegen er niet om. Zijn onder meer geschrapt:

 • Ferrarisbos van Essers in Wilrijk
 • Grote delen van de gebieden rond het golfterrein ten oosten van Kapellen (Mastenbos)
 • Knokke: zo goed als alles ten oosten van de stadskern
 • Poperinge: bos ten noorden van St-Jan-Ter-Biezen geschrapt.
 • Bossen in en rond de villawijken in Bonheiden-Keerbergen
 • Belangrijke delen van de ‘Boeretang’ ten zuiden van Retie
 • Ombergen, ten oosten van Melle: mooi bos langsheen Schelde zo goed als volledig geschrapt
 • Bos tussen Lede en Aalst, zo goed als volledig geschrapt
 • Mooi stukje bos tussen Hille en Ruddervoorde zo goed als volledig geschrapt
 • Héél veel bos geschrapt ten westen van Westmalle
 • Dilsen-Stokkem: belangrijke stukken bos geschrapt

Tegelijk heeft de regering 800 hectare minder belangrijk bos toegevoegd aan de kaart, om het beloofde aantal hectaren te halen. “Op zich is er weinig op tegen om extra stukken te beschermen”, zegt Tobback. “Alleen heeft de regering er op sommige plaatsen echt een aprilgrap van gemaakt, bijvoorbeeld door er een golfterrein aan toe te voegen. Zo ondergraaft ze de ernst van de kaart, wat ook de rechtszekerheid voor de echt waardevolle bossen in het gedrang brengt.” De kans is immers groot dat eigenaars van die nieuw toegevoegde percelen tijdens het openbaar onderzoek bezwaar zullen aantekenen en het aantal beschermde hectaren nog zal dalen.

Tot slot bevat de kaart die aan het parlement is bezorgd nog heel veel onduidelijkheden. Op sommige plaatsen is eenvoudigweg niet te zien of een perceel nu binnen of buiten de beschermde perimeter valt. Resultaat: veel ruis op de kaart die zal zorgen voor veel betwistingen en rechtsonzekerheid. Door die slordigheid legde de Vlaamse Regering naar alle waarschijnlijkheid ook de kiem van hevig verzet van grondeigenaars tegen de kaart die straks in openbaar onderzoek gaat. ‘Ik roep de minister op om heel snel een gedetailleerde kaart op persceelsniveau voor te leggen aan het parlement, de natuurverenigingen en de bevolking. Alleen zo kunnen de triomfantelijke berichten van de laatste ministerraad getoetst worden aan de realiteit. Op basis van de kaart die aan de parlementsleden is bezorgd, hebben de liefhebbers van bos in Vlaanderen in elk geval weinig reden om de Vlaamse regering te bedanken.”

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel