Dirk Van der Maelen vraagt en krijgt teksten die werden toegevoegd aan CETA-verdrag

“Eindelijk legt onze regering alle CETA-teksten neer”

 

In de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen ondervroeg sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen vandaag buitenlandminister Reynders over de opvolging van het handelsverdrag met Canada. Minister Reynders beloofde alle recente teksten rond het CETA-verdrag over te maken aan het parlement. “We hebben tot nu toe enkel een korte verklaring van de Waalse en federale regering kunnen lezen, maar de uitgebreide onderhandelingsteksten tussen Wallonië en België en de EU en Canada hebben de Kamerleden nog altijd niet gezien. Wat staat er nu eigenlijk in? Wat werd er te elfder ure nog aan het CETA-verdrag toegevoegd? We komen het binnenkort eindelijk te weten", stelt Van der Maelen.

Over het veel besproken vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada kwamen de federale en de Waalse regering op 27 oktober tot een compromis. In ruil voor zijn handtekening kreeg Waals minister-president Paul Magnette enkele garanties. “Een zeer belangrijke belofte is dat onze regering een advies zal vragen aan het Europees Hof van Justitie omtrent de verenigbaarheid van het Investment Court System (ICS) met het Europees recht”, stelt Van der Maelen. ICS is het arbitragesysteem voor de beslechting van geschillen tussen overheden en investeerders, dat werd opgenomen in CETA.

“Zowel minister-president Magnette als ikzelf zijn van mening dat we in ons land en binnen Europa over een voldoende uitgebouwd en betrouwbaar rechtssysteem beschikken. Het initiële ICS-concept ondergraaft de goed werkende Europese rechtsinstellingen en daarmee de democratie. Als het arbitragesysteem in het kader van internationale verdragen als CETA en TTIP niet in het bestaande rechtssysteem wordt ingebed, verwordt het tot een middel voor buitenlandse investeerders om de politiek te sturen in de richting die zij verkiezen.” Van der Maelen vroeg al eerder in een resolutie om de verenigbaarheid van ICS met het Europees recht na te gaan en voelt zich nu gesteund door het Waals verzet. “Wallonië zal CETA niet ratificeren vooraleer de federale regering een positief advies van het Europees Hof van Justitie heeft verkregen. Dat staat duidelijk in het Belgische akkoord. Ik heb Reynders daarom gevraagd dringend contact op te nemen met Paul Magnette. Het is immers de federale regering die de vraag tot advies aan het Europees Hof van Justitie moet ondertekenen en indienen. Het is in ieders belang dat we dat zo snel mogelijk aanvragen. Laat ons niet vergeten dat ICS ook voorkomt in de teksten van lopende onderhandelingen rond toekomstige vrijhandelsverdragen zoals dat met Amerika (TTIP)", besluit Van der Maelen.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel