Dirk Van der Maelen wil hoorzittingen om Mensenrechteninstituut te bespoedigen

“België heeft dringend nood aan een Mensenrechteninstituut”, zegt Geert Hoste vandaag in een krantenopinie. Kamerlid voor sp.a Dirk Van der Maelen is tevreden dat Geert Hoste aan de alarmbel trekt. “Deze regering slaagt er maar niet in om haar huiswerk te maken, nochtans is de oprichting van een Interfederaal Mensenrechteninstituut een belofte uit het regeerakkoord. Wij hebben een voorstel in de Kamer dat we al in 2013 indienden. Als de regering het niet kan of wil, laat dan ons voorstel ter stemming komen. Met mensenrechten sol je niet.”

 

Ons land doet het trouwens goed als het gaat om het respecteren van de universele rechten van de mensen. “Maar we kunnen altijd beter en we moeten ambitieus durven zijn als het over mensenrechten gaat”, zegt Kamerlid Dirk Van der Maelen. “Goed dat Geert Hoste nu de aandacht vestigt op het uitblijven van dat  Mensenrechteninstituut. Verschillende (internationale) organisaties en instanties  kaartten de voorbije jaren al aan dat een Interfederaal Mensenrechteninstituut een belangrijke tekortkoming is in ons land . We worden daarvoor zelfs jaarlijks op de vingers getikt door de mensenrechtenraad van de VN.”

 

De oprichting van een mensenrechteninstituut is nochtans opgenomen in het regeerakkoord en ook Justitieminister Koen Geens en  Staatssecretaris Zuhal Demir hechtten er ogenschijnlijk veel belang aan. Zo liet Demir optekenen dat “het [is] tijd om de werkzaamheden af te ronden en het mechanisme in te stellen.” En nog: “Mensenrechten vormen een essentieel aspect. De geloofwaardigheid van België op internationaal vlak is afhankelijk van de wijze waarop ons land ze intern doet naleven!" Begin 2017 verklaarde Minister Geens nog dat de teksten in een eindfase zaten en naar het parlement gingen komen.

 

“De uitspraken van de regeringsleden  laten weinig aan de verbeelding over”, zegt Van der Maelen. “Helaas moet ik vaststellen dat de regering hard blaast maar intussen haar huiswerk maar niet afgewerkt krijgt.” In 2013 werkte Bruno Tuybens voor sp.a een wetsvoorstel uit voor de oprichting van een Mensenrechteninstituut. Dat instituut moest een visie uitwerken over de bescherming van rechten van de mens en de manier waarop ons land met de mensenrechten omgaat.  Het Instituut zou de overheid moeten aansporen tot het naleven van verdragen inzake mensenrechtenkwesties.  En zou in volle vrijheid onderzoek moeten kunnen voeren en aanbevelingen formuleren over het thema.

 

“Met minister Geens en staatssecretaris Demir lijkt er weinig van een Mensenrechteninstituut in huis te komen. Mijn partij vraagt daarom hoorzittingen met de verschillende actoren om op die manier constructief tot een oplossing te komen”, besluit Van der Maelen.

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel