“Dit zomerakkoord is een koterij met 0,15% rechtvaardigheid”

 

“Door de harde besparingen in de sociale bescherming van mensen en de hogere facturen van de voorbije jaren is er een nieuwe kwetsbaarheid in onze samenleving: zij die elke dag keihard hun best doen, maar het toch moeilijk hebben. Met deze begroting zal die groep alleen nog groter worden.” Zo reageren sp.a-voorzitter John Crombez en sp.a-Kamerlid Karin Temmerman op het zomerakkoord. “Deze regering blinkt weer uit in uitgaven die ze niet financiert, wat het gat in de begroting weer zal vergroten. En wie zal de rekening straks betalen? Juist, altijd dezelfde mensen.”

 

“De ministers toeteren volop over hun maatregelen en uitgaven, maar reppen met geen woord over de 2 miljard die ze gaan besparen. Dat is pas voor het najaar blijkbaar”, openen John Crombez en Karin Temmerman. “Net zoals met de taxshift zit ook deze begroting vol lucht. Het gat zal zo alleen maar groter worden de volgende jaren en wie denkt u dat de rekening zal betalen? Juist, altijd dezelfde mensen: alleenstaanden, gezinnen, zieken en gepensioneerden. Iedereen kan akkoorden maken waar een ander later voor moet opdraaien.”

Crombez: “Door de resem facturen van de voorbije jaren en al die besparingen in de pensioenen en de gezondheidszorg is er een nieuwe kwetsbaarheid ontstaan in onze samenleving: mensen die elke dag keihard hun best doen, maar het toch moeilijk hebben. Met deze begroting zal die groep alleen nóg groter worden. De regering houdt daar geen rekening mee. Ze beseft niet dat haar maatregelen gevolgen heeft voor het leven van vele alleenstaanden en gezinnen. Ik lees amper een letter over zorg voor hen. Waar zijn de sociale garanties voor hén?”

Van een eenvoudige en rechtvaardige fiscaliteit is opnieuw geen spoor te bekennen, vindt Crombez. “Met deze regering gaat dat gewoon nooit lukken. Dat CD&V het telkens blijft proberen is moedig, maar ook pathetisch. De taks van 0,15% op een effectenrekening van 500.000 euro is een schaamlapje. Het doet me denken aan Alberto Contador, toen die op doping werd betrapt: zero, zero, zero. Met rechtvaardige fiscaliteit heeft dit niets te maken, zeker als je weet dat superrijken tegelijk worden vrijgesteld van belasting op hun eerste schijf dividenden. Bovendien kunnen ze makkelijk hun geld spreiden om onder die lat te blijven, of investeren in vastgoed en dure schilderijen om die taks te ontlopen. Net zoals de speculatietaks zal dit dus niks opbrengen. Kleine spaarders - mensen die elke dag hard werken - worden dan weer wél aangepakt door de halvering van de vrijstelling op spaarboekjes. Deze begroting bevat 0,15% rechtvaardigheid.”

In plaats van werk te maken van een eerlijk en eenvoudig belastingsysteem krijgen we weer een Bric-à-brac van fiscale maatregeltjes zonder visie. Crombez: “Niemand raakt nog wijs uit al die extra koterijen en in the end verandert er niets écht.” sp.a pleit al lang voor een eerlijke en grondige hervorming van ons belastingsysteem waarbij de bron van inkomsten niet uitmaakt. “Een euro is een euro, of dat nu uit werk of aandelen komt”, zegt Crombez. “Dat is pas een rechtvaardige fiscaliteit. En zo kunnen we de belastingen op werk met 10 procent verlagen.”

Karin Temmerman vindt het schrijnend dat een regering die het allemaal “anders” zou doen er niet in slaagt om die grote hervormingen, waar ons land nood aan heeft, door te voeren. Ook op de arbeidsmarkt blijft een grote hervorming uit die werknemers ten goede komt. “Wie elke dag hard werkt, wordt niet beloond. Alles wat is beslist, is op maat van werkgevers”, zegt Temmerman. “Terwijl onze kmo’s kapot gaan door de oneerlijke concurrentie met grote bedrijven die mensen uit andere landen onder de prijs laten werken, voert de regering alleen eenzijdige lastenverlagingen door. Ook voor multinationals. Sociale dumping los je daar niet mee op. Integendeel, nog meer zelfstandigen en kleine ondernemingen zullen failliet gaan, terwijl grote bedrijven miljoenen kunnen blijven scheppen.”   

Voor werknemers draait deze regering de klok letterlijk terug”, vindt Temmerman. “De proefperiode wordt opnieuw ingevoerd, nachtarbeid wordt versoepeld, en door het mantra van de flexi-jobs - meer interim en meer deeltijds - kunnen jongeren makkelijker ontslagen worden. Welke zekerheid biedt je zo aan werknemers? Welke boodschap geef je daarmee aan onze jongeren, een week nadat de huurwaarborg opgetrokken is naar drie maanden? Probeer zo maar eens je leven uit te bouwen. Je krijgt de indruk dat de ministers niet beseffen wat de impact is van de maatregelen op het leven van jongeren. Er zijn nu al 40.000 werkende armen meer in ons land, mensen die vaak al 2 jobs moeten combineren om rond te komen. Zij worden nu gedwongen nog harder te werken, terwijl vermogende mensen in de watten worden gelegd. Het wordt een harde samenleving op deze manier.”

De slotsom van dit zomerakkoord? Crombez: “Ondanks de vele extra facturen en belastingen voor de werkenden én ondanks de besparingen op zieken en gepensioneerden, zal het begrotingstekort de volgende jaren alleen maar toenemen. Deze regering kieperde haar grootste belofte - een begroting in evenwicht - zonder blozen in de vuilnisbak, terwijl de werkende bevolking de voorbije 3 jaar al 6 miljard extra moest betalen. Waar is het geld van de mensen dan naartoe?”

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel