Droomcoalitie van burgemeester zadelt Antwerps onderwijs op met factuur van 12 miljoen

De besparingen van de Vlaamse regering in het onderwijs en de hogere kosten als gevolg van het regeringsbeleid dreigen voor het Antwerpse basis- en secundair onderwijs op te lopen tot liefst 12 miljoen euro. Dat zegt onderwijsexperte Caroline Gennez in het ATV-programma Wakker op Zondag op basis van berekeningen van de studiedienst van sp.a. “Het Antwerpse onderwijs staat nochtans voor gigantische uitdagingen. Nergens in Vlaanderen is de jongerenwerkloosheid groter. Als we die jongeren echte kansen willen geven om vooruit te komen in het leven, dan moeten de besparingen stoppen.”

 

In 2015 bespaarde de Vlaamse overheid aanzienlijk op de werkingsmiddelen voor het onderwijs. In het basisonderwijs werd 35 euro per leerling minder geïnvesteerd en in het secundair onderwijs liep de besparing zelfs op tot 117 euro per leerling. Wanneer men dit projecteert op de leerlingenaantallen in het Antwerps onderwijs komt men op een totale besparing van 6,2 miljoen euro.  Daarenboven bespaarde de Vlaamse overheid ook nog op de flankerende onderwijsmiddelen voor de steden en gemeenten, wat Antwerpen nog eens 110.000 euro kostte. In totaal verloor het Antwerpse onderwijs het voorbije jaar door het besparingsbeleid van de Vlaamse overheid meer dan 6,3 miljoen euro. 

“En daarbij blijft het helaas niet”, zegt Caroline Gennez. “Wanneer we de plannen uit het regeerakkoord van de Vlaamse regering bekijken, dreigt voor Antwerpen een verdubbeling van die factuur. De middelen voor het flankerend onderwijsbeleid gaan op in het gemeentefonds, zonder enige garantie dat ze ook besteed zullen worden aan onderwijs, wat neerkomt op een mogelijk verlies van 263.664 euro.  Daarenboven krijgen de scholen ook nog eens de Turteltaks in de schoenen geschoven. Alleen al voor het stedelijk onderwijs gaat het om 167.917 euro. Maar de meest pijnlijke besparing is het voornemen om in de toekomst scholen voor hun werking niet langer te financieren op basis van het type leerlingen dat ze ontvangen.  Vandaag krijgt een school meer werkingsmiddelen als ze meer een meer kansarme leerlingenpopulatie heeft. Het Vlaams regeerakkoord stelt duidelijk te willen evolueren naar een basistoelage, gelijk voor elke leerling. Dit betekent vooral voor scholen in de steden, met veel kansarme kinderen, een grote aderlating. Voor Antwerpen gaat het volgens onze berekeningen om ongeveer 6 miljoen euro per jaar.”

Alles samen dreigt het beleid van de Vlaamse regering, die een perfecte spiegel is van het Antwerps kabinet en de droomcoalitie van de Antwerpse burgemeester, het onderwijs in z’n stad op te zadelen met een factuur van meer dan 12 miljoen euro per jaar. Nochtans staat net  het onderwijs in Antwerpen, met de laagste kleuterparticipatie van Vlaanderen en de hoogste jongerenwerkloosheid, voor gigantische uitdagingen. Indien de Vlaamse regering niet dringend de besparingen stopt, dreigen lovenswaardige plannen als die van schepen Marinower bij gebrek aan middelen een stille dood te sterven. 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel