Dure huurwaarborg is zoveelste factuur van Vlaamse regering voor meest kwetsbare gezinnen

‘De beslissing van de Vlaamse regering om de huurwaarborg te verhogen van twee naar drie maand heeft veel weg van zinloos pestgedrag’, zegt Vlaams parlementslid Michèle Hostekint. ‘Niemand is gebaat bij deze maatregel, terwijl de meest kwetsbare gezinnen nog maar eens nodeloos op kosten worden gejaagd. Ondertussen zet minister Homans huurders en verhuurders tegen elkaar op.’ Sp.a pleit al langer voor een centraal georganiseerd waarborgfonds, dat de belangen van huurders en verhuurders met elkaar verzoent zonder de huurwaarborg te verhogen.

"Als minister van Wonen zou Homans de belangen van huurders en verhuurders moeten verzoenen, als minister van Armoede zou ze mensen met een laag inkomen moeten helpen een degelijke woning te vinden", zegt Hostekint. "Helaas doet ze twee keer krek het omgekeerde: ze zet huurders en verhuurders tegen elkaar op en ze duwt huurders verder de armoede in."

Sp.a heeft zich altijd verzet tegen het optrekken van de huurwaarborg van twee naar drie maanden. "Bovenop de eerste maand huur moeten huurders nu twee maanden waarborg betalen", zegt Hostekint. "Dat is al een stevig bedrag, ook bijvoorbeeld voor jongeren die pas afgestudeerd zijn en nog geen spaargeld hebben. Daar nog eens een smak bovenop doen, is zuivere pesterij. Minister Homans maakt de huurmarkt nog ontoegankelijker en verhoogt de drempel voor de meest kwetsbare gezinnen die nu al moeite hebben om een woning te vinden. Een minister van Wonen moet zorgen dat elk gezin een woning kan vinden, helaas doet Homans het omgekeerde."

Sp.a pleit al lang voor de oprichting van een centraal georganiseerd huurwaarborgfonds dat instaat voor de inning en de terugbetaling van huurwaarborgen. Mensen zonder spaargeld zouden de waarborg dan in kleine schijven kunnen betalen, zodat ze meer ademruimte krijgen om de rekeningen te betalen. "Zo'n fonds helpt kandidaat-huurders die geen grote spaarboek hebben én geeft zekerheid aan de verhuurders", besluit Hostekint. "Zo is iedereen geholpen, en vermijden we dat mensen verder in de armoede worden geduwd. Dat is wat we van een minister van Wonen en Armoede verwachten. Ze kondigt nu een soort waarborglening aan, wat een stap in de goede richting zou zijn mocht ze niet eerst de huurwaarborg verhogen."

 

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel