“Een bewoond huis bezetten is een misdrijf. Punt.”

 

 

sp.a stelt een wetswijziging in het strafwetboek voor om het kraken van een woning die bewoond is, maar waarvan de eigenaar of huurder tijdelijk afwezig is, strafbaar te maken. Op dit moment laat de wet dat niet toe. “Het aangekondigde wetsontwerp van minister van Justitie Koen Geens om naar aanleiding van het concrete geval in Gent de wetgeving strenger te maken, komt niet alleen rijkelijk laat, maar voldoet ook niet”, zegt sp.a-kamerlid Annick Lambrecht. “In 2015 was dit nochtans een prioriteit voor deze regering. Twee jaar later stellen we vast dat er nog altijd niks veranderd is. Wij dienen vandaag een voorstel in, dat we prioritair behandeld willen zien in de commissie Justitie, zodat dit nog voor de Paasvakantie geregeld is, zegt Lambrecht.

 

Stel je voor: je bent met vakantie, je verblijft een tijdlang in het buitenland voor je job of je moet twee weken het ziekenhuis in en bij jouw terugkeer stel je vast dat je woning onrechtmatig bewoond of “gekraakt” is. Waar vroeger vooral leegstaande of verkrotte bedrijfspanden werden gekraakt, gebeurt dat vandaag regelmatig ook met privéwoningen.

 

“In zulke gevallen kun je niet over een “kraak” spreken, maar worden die privéwoningen gewoon onrechtmatig bezet na een inbraak. Punt”, zegt Annick Lambrecht. “De laatste dagen hebben aangetoond dat de burgemeester, het parket of de politie niet de nodige rechtsmiddelen hebben  om hiertegen op te treden. Met de huidige wet kun je illegale bezetters niet uit dat huis zetten. Dat kan blijkbaar niet.”

 

Daarom zal sp.a een wetsvoorstel indienen om artikel 439 van het strafwetboek aan te vullen. Lambrecht: “Dat artikel maakt dat het binnendringen van iemands woning nu al strafbaar is. Als we eraan met onze wetswijziging aan toevoegen dat het bezetten, het vertoeven of het in gebruik nemen zonder recht of titel ook strafbaar wordt, dan kunnen parket en politie wél meteen optreden. Zo eenvoudig is het.”


“Ik begrijp eerlijk gezegd niet waar deze regering op wacht. In april 2015 al verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon dat dit dossier “een van zijn prioriteiten was”.  Jambon zei toen letterlijk: “Ik zal dat eerstdaags doen, samen met mijn collega van Justitie. Wij zijn ondertussen met aantal andere zaken bezig geweest, waardoor wij dat punt uit het regeerakkoord nog niet hebben opgenomen.” Vandaag zijn we 14 maart 2017 en is er nog altijd niks gebeurd. Het is symptomatisch voor het beleid van deze regering. Héél veel aankondigen, maar in de praktijk niks doen. En intussen zijn eigenaars of huurders de dupe”, besluit Lambrecht.

 

 

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel