“Een goed werkend gerechtelijk apparaat is een zaak van ons allen. Ook van het parlement.”

Lambrecht pleit voor oprichting Vast Comité J

 

Kamerlid en lid van de commissie Justitie Annick Lambrecht pleit voor de oprichting van een Vast Comité J dat instaat voor de controle op het gerecht en dat onder controle staat van het parlement en dus ook verantwoording aflegt aan het parlement.

 

“In plaats van de externe controlebevoegdheid van de Hoge Raad voor Justitie te versterken, halen we die bevoegdheid er beter weg”, zegt Lambrecht.  Daarom pleit ze voor de oprichting van een Comité J, naar analogie met de bestaande Comités P en I. Deze comités voeren controle uit op respectievelijk de politie en de inlichtingendiensten.  

 

“Het is beter om de controlebevoegdheid weg te halen bij de Hoge Raad zodat die zich uitsluitend kan toeleggen op zijn benoemingsopdracht. Zo heeft de Hoge Raad een beslissende rol in het selecteren en benoemen van magistraten. Het is niet gezond dat eenzelfde orgaan tegelijkertijd als benoemings- en controle-instantie fungeert, zelfs al werden hiervoor en wellicht net daarom aparte commissies opgericht”, gaat Lambrecht verder.  

 

“Uiteraard moet het Vast Comité J dan in tegenstelling tot de Hoge Raad voor Justitie in staat zijn om een onderzoek naar een lopend opsporings- of gerechtelijk onderzoek te voeren. Ik weet dat dit een grondwetswijziging vereist en dat dit dus niet voor morgen is, maar toch roep ik iedereen in de commissie op om hier gezamenlijk de schouders onder te zetten”, besluit Lambrecht.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel