"Een pijnlijk herexamen voor minister Van Overtveldt"

Rekenhof opnieuw bijzonder kritisch voor begrotingswerk regering

 

Het rapport van het Rekenhof is opnieuw uitermate kritisch voor het begrotingswerk van de regering-Michel. Het Rekenhof gelooft niet dat de hervorming van de vennootschapsbelasting budgetneutraal is en vraagt zelfs een herberekening. Het Rekenhof gelooft evenmin dat de effectentaks 254 miljoen euro zal opbrengen.  “Het Rekenhof is klaar en duidelijk en geeft de regering een herexamen voor haar begrotingswerk”, zegt Karin Temmerman.

 

Volgens het Rekenhof is de verlaging van de vennootschapsbelasting niet budgetneutraal, in tegenstelling tot wat minister Van Overtveldt altijd beweerde. De regering gebruikte verouderde gegevens voor hun  berekening, ze beslisten nog een rits aan maatregelen nadat de berekening al was afgerond en ze boekten voor 324,6 mio euro aan niet-structurele maatregelen. Dat zijn maatregelen die enkel op korte termijn een impact hebben, maar op lange termijn niets voorstellen. Terwijl de vennootschapsbelasting een lange termijn-impact op de begroting heeft.

 

De effectentaks moest en zou voor de CD&V 254 miljoen euro opbrengen, maar ook daarover uit het Rekenhof zijn twijfels.  “Minister van Financiën Van Overtveldt overschat al 3 jaar de opbrengst van de maatregelen en heeft ook nu weer de boel belazert. Een pijnlijk herexamen is zijn deel”, besluit Karin Temmerman.  

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel