Elk excuus wordt ingezet om eerlijke taks naar prullenmand te verwijzen

De fairness taks werd in 2013 ingevoerd onder de vorige regering en moest ervoor zorgen dat grote bedrijven die dividenden uitkeren, een minimale belasting betalen.  In één zeer specifieke situatie geeft de taks aanleiding tot dubbele belasting.  De uitspraak van het Hof van Justitie daarover is koren op de molen van bevoegd minister Van Overtveldt die niet onder stoelen of banken steekt dat hij af wil van die eerlijke bijdrage door multinationals. Peter Vanvelthoven betreurt de foute interpretatie:  “Wie nu oproept om de fairness taks, een minimumbelasting voor multinationals af te schaffen, maakt misbruik van die conclusies voor politiek gewin.

 

“Een kleine aanpassing volstaat al om de minimumbelasting voor multinationals te vrijwaren', zegt Vanvelthoven. “In realiteit is er hoegenaamd geen ernstig probleem met de fairness taks en is er dus ook geen reden reden om hem af te schaffen. Er is een schoonheidsfoutje in geslopen en dat is eenvoudig te herstellen.

 

In één specifiek geval is er strijdigheid met een bepaling van de moeder-dochterrichtlijn. Dat is zo voor door een Belgische tussenholding weder uitgekeerde dividenden. Het gaat over de situatie waarbij een Belgische vennootschap, die in het midden van de ketting zit, ontvangen dividenden opnieuw als dividend uitkeert. Het is voldoende de fairness taks aan te passen zodat wordt voorkomen dat het bedrag aan ontvangen dividenden mee in de basis van de fairness taks worden opgenomen.

 

“De fairness taks heeft onze fiscaliteit eerlijker gemaakt doordat ze in feite een ondergrens is in de vennootschapsbelasting voor multinationals. De afschaffing van de taks zal tot minder rechtvaardigheid leiden, terwijl we net nood hebben aan meer”, zegt Vanvelthoven.  “Wie nu roept om de afschaffing van de taks, wil grote multinationals een dienst bewijzen. sp.a wil de fairness tax repareren én uitbreiden door de ondergrens op te trekken en diende daartoe een wetsvoorstel in.”

 

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel