"Elke Belg een job? Ja. Maar dan zal de regering andere keuzes moeten maken"

 

Elke Belg een job tegen 2025? sp.a steunt deze ambitie, maar helaas is dit niet realistisch met het beleid van de huidige regering. “Tenzij de regering bereid is om een aantal moedige maatregelen te nemen”, zegt fractieleider voor sp.a Meryame Kitir. Vandaag kent ons land meer dan 500.000 mensen die op  zoek zijn naar werk.

 

Uit de cijfers van de FOD Sociale Zaken bleek vorige week nog dat de kloof tussen laag- en hooggeschoolden in ons land verder groeit. Het verschil in werkgelegenheid tussen hoog- en laaggeschoolden is 36 procent.  “Onze economie trekt aan maar de laaggeschoolden profiteren daar niet van.  De groei gaat niet vanzelf jobs creëren voor laaggeschoolden. Ik reken op initiatieven van de regering, maar ik zie ze voorlopig niet”, zegt Kitir.

 

Niet iedereen heeft gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Kitir denkt daarbij aan jongeren, 55-plussers en mensen met een migratieachtergrond. “Als we geen maatregelen nemen zoals de invoering van praktijktesten om discriminatie weg te werken, dan zullen Peeters’ ambitieuze plannen als  100% tewerkstelling stranden in goede bedoelingen. Er zijn meer dwingende maatregelen nodig, want anders zal er in de praktijk weinig tot niets veranderen.”

 

“Er ligt  met andere woorden nog heel wat werk op de plank, alvorens iedereen een job heeft. En ik begrijp dat Kris Peeters als christendemocraat graag naar Merkel lonkt, maar Duitsland kent ondanks een forse economische groei en een daarmee gepaard gaande toename van het aantal mini-jobs, vooral ook een forse toename van het aantal werkende armen. Mensen combineren vaak een tot drie deeltijdse baantjes met een loon waarmee ze het eind van de maand niet halen. Dat is in ieder geval niet de arbeidsmarkt waar wij in ons land naar moeten streven. Iedereen heeft recht op een duurzame job met een waardig loon”, zegt Kitir.

 

 

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel