Energiearmoede stijgt, wanneer daalt de factuur eindelijk?

‘De energiearmoede is de afgelopen jaren nooit zo groot geweest als vandaag’, zegt Vlaams parlementslid Rob Beenders in reactie op een studie van de VREG. ‘Zo lang minister Tommelein beslissingen blijft nemen die de energiefactuur van de gezinnen de hoogte in jagen, is het dweilen met de kraan open. Zijn 34-puntenplan om de energiearmoede terug te dringen, heeft helaas geen enkel effect. Hoeveel signalen heeft deze regering nog nodig om ervoor te zorgen dat stroom en gas betaalbaar worden voor de Vlamingen?’

 

 

De VREG heeft de balans opgemaakt van de betaalbaarheid van energie bij de Vlaamse gezinnen. De cijfers van 2016 tonen aan dat door de spectaculaire stijging van de energiefactuur alsmaar meer mensen in problemen komen om hun factuur betaald te krijgen. De factuur is de afgelopen jaren voor een gemiddeld gezin met ongeveer 500 euro gestegen, onder meer door de energieheffing (Turteltaks), de doorrekening van vennootschapsbelasting, de afschaffing van de gratis stroom, de verhoging van de btw en de stijging van de distributienettarieven. 

 

Bij de leveranciers waren er in 2016 meer huishoudelijke klanten die een ingebrekestelling kregen of van wie het contract werd opgezegd na wanbetaling. Het aantal opgestarte afbetalingsplannen is exponentieel gestegen, met liefst 25% op 1 jaar tijd.  De oorzaak daarvan is simpel: de federale en Vlaamse regering nemen de ene beslissing  na de andere om de energiefactuur van de gezinnen te doen stijgen. Stroom wordt voor alsmaar meer mensen onbetaalbaar.

Rob Beenders: “Minister Tommelein laat geen kans liggen om te beweren dat hij de factuur gaat doen dalen, maar in de praktijk neemt hij alleen maar beslissingen om ze te doen stijgen. Denk maar aan de uitrol van de slimme meters, die een doorsnee gezin nog eens een kleine 30 euro extra per jaar zal kosten. De waarheid blijkt vandaag duidelijk uit een nieuw VREG-rapport: de afgelopen 7 jaar was de energie-armoede nooit zo hoog als in 2016. De minister pronkt met zijn energiearmoedeplan, maar zijn beleid heeft het tegenovergestelde effect: het aantal mensen met een afbetalingsplan om zijn energiefactuur te betalen piekt. Het energie-armoedeplan zorgt er niet voor dat de stroomfactuur naar beneden gaat.  In 2019 wil de minister starten met de uitrol van de slimme meter en wil hij het capactieitstarief invoeren. Studies rond beide beleidskeuzes tonen aan dat opnieuw de meest kwetsbare gezinnen het slachtoffer zullen zijn. Hoog tijd voor beleidsaanpassingen, zodat een basisproduct als stroom terug betaalbaar wordt. Daarnaast  vraagt sp.a dat de minister de groep Vlamingen die recht heeft op een sociale correctie wordt uitgebreid. 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel