Enquête over energiepact mag geen excuus zijn om kerncentrales open te houden

sp.a ondersteunt voluit het idee om burgers te betrekken bij de totstandkoming van het Energiepact, maar de aangekondigde bevraging mag geen excuus worden om de kernuitstap opnieuw in vraag te stellen. ‘Om onze energievoorziening gezonder, properder en democratischer te maken is een breed draagvlak cruciaal, dus het is maar normaal dat burgers betrokken worden’, zeggen Rob Beenders en Karin Temmerman. ‘Maar om die energie-omslag te realiseren is ook de sluiting van de kerncentrales cruciaal. Anders worden investeringen in hernieuwbare energie onmogelijk en blijven grote buitenlandse energieconcerns de wet en de energieprijzen dicteren. De enquête mag er niet op uitdraaien dat de bevoegde ministers hun verantwoordelijkheid van zich afschuiven.’’

Burgers krijgen een stem bij de opmaak van het langverwachte interfederale energiepact, een plan dat er eigenlijk al lang had moeten zijn.   Alle Belgen kunnen vanaf volgende week, drie weken lang hun mening geven over het energievraagstuk. Pas daarna hakken alle bevoegde ministers de knopen door.

“Het is zeer positief dat ook de burgers hierbij betrokken worden”, zeggen Rob Beenders en Karin Temmerman. “Want als we draagvlak willen voor meer investeringen in hernieuwbare energie dan hebben we ambassadeurs nodig. De energietransitie gaat bovendien om meer dan de omslag naar hernieuwbare energie. Ze gaat ook over de democratisering van ons energiesysteem.” sp.a hoopt dan ook dat de enquête die nieuwe rol van de burger ten volle erkent en meer zal inhouden dan louter ja-nee vragen. Want complexe vraagstukken verdienen meer dan dat.

Eén vraag is echter niet complex, en dat is of de kerncentrales dicht moeten. Die vraag is bijna 20 jaar geleden al duidelijk beantwoord in een wet, en die wet keer op keer in vraag stellen is de slechtste manier om de energietransitie te realiseren. Elke twijfel over de kernuitstap fnuikt immers het investeringsklimaat voor hernieuwbare energie.

Deze bevraging mag er dus niet toe leiden dat er opnieuw discussie komt over de kerncentrales. “De bedoeling van het energiepact is om de sector duidelijkheid te verschaffen over het energiebeleid in de komende decennia, niet om weer twijfel te zaaien”, zeggen Beenders en Temmerman. “Als de bevoegde ministers hun verantwoordelijkheid niet nemen en deze enquête als excuus zouden gebruiken om de kernuitstap opnieuw in vraag te stellen, spelen ze niet alleen met de toekomst van onze energievoorziening, maar ook met de leefbaarheid van onze planeet en de gezondheid van onze kinderen en kleinkinderen.”

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel