“Er gebeurt niks om geldstromen droog te leggen die de radicale islam promoten”

 

“Om vijandige en radicale vormen van de islam hier bij ons te bannen, is het dringend tijd dat we de financiering ervan droogleggen”. Dat zegt sp.a-voorzitter John Crombez. “Nu gebeurt er niks, terwijl sp.a al twee concrete voorstellen deed om dat hard aan te pakken.” N-VA en Open Vld stemden die telkens weg. “Onbegrijpelijk in tijden waarin onze veiligheid het allerbelangrijkste is”, vindt Crombez.

Elke godsdienst moet onze waarden van vrede, democratie en mensenrechten ten volle erkennen. Het Saoedisch wahabisme doet dat allerminst. Het is een radicale stroming in de islam die geen plaats heeft in onze samenleving. Toch zien we dat dubieuze regimes, zoals Saoedi-Arabië, de verspreiding van dat radicale gedachtengoed in het westen rijkelijk financieren.

Via schermvennootschappen en belastingparadijzen wordt hier de radicale islam verspreid  en terrorisme gefinancierd. John Crombez vindt het onbegrijpelijk dat de regering al 2 jaar niks doet om één van de belangrijkste wapens in de strijd tegen terreur - de drooglegging van die geldstromen - te stoppen. “Meer nog, deze regering saboteert de boel”, vindt Crombez. “Zo diende sp.a twee concrete voorstellen in, maar stemden N-VA en Open Vld telkens tegen. In tijden waarin onze veiligheid het allerbelangrijkste is, vind ik dat hemeltergend.”

De twee concrete voorstellen die sp.a indiende in de Kamer, op 15 en 29 januari 2016:

1) Geldstromen bestemd voor verenigingen die aanzetten tot haat, discriminatie, geweld of segregatie écht controleren door de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI, beter bekend als witwascel) bevoegd te maken voor de opsporing ervan. De bespreking van dat voorstel begon in de terreurcommissie op 13 mei 2016, maar werd sindsdien niet verder gezet. Het kwam niet eens tot een stemming.

2) De automatische uitwisseling van bankgegevens (uit onder meer belastingparadijzen) ook gebruiken om de financiering van radicalisering en terrorisme te achterhalen. Tot vandaag mogen die gegevens enkel gebruikt worden voor fiscale doeleinden. Dit voorstel is al verschillende keren als amendement ingediend op wetsontwerpen van de regering, maar werd telkens weer weggestemd door de meerderheid.

Tot slot herhaalt sp.a ook haar eis om Vlaamse leveringen aan Saoedi-Arabië te stoppen en de federale gerechtelijke politie te versterken met een extra eenheid digitale experten voor de bestrijding van haatpredikers op internet.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel