Europese Commissie zet democratie buitenspel bij handelsverdrag met Canada

sp.a vraagt inspraak van nationale parlementen

De Europese Commissie wil het nakende handelsakkoord met Canada sluiten zonder goedkeuring van de nationale parlementen, zo blijkt uit een brief van de Italiaanse regering die vandaag is uitgelekt. ‘Het akkoord bevat passages die multinationals toelaten om nationale wetten te omzeilen en die dus bijzonder schadelijk kunnen zijn voor onze sociale bescherming, ons milieu en onze werknemers’, zeggen sp.a-volksvertegenwoordigers Dirk Van der Maelen en Güler Turan. ‘De Vlaamse en Belgische regeringen moeten er daarom voor zorgen dat het niet goedgekeurd wordt zonder inspraak van het federaal en het Vlaams parlement.’

De Europese Commissie wil het handels- en investeringsverdrag met Canada, ook gekend als CETA, laten goedkeuren als zogenaamd EU-only-verdrag. Dat betekent dat de nationale parlementen en in België ook het Vlaams Parlement zich hier niet over kunnen uitspreken. Dat blijkt vandaag nog eens zwart op wit uit een gelekte brief uit van de Italiaanse regering. Dat is zorgwekkend, want in de Europese Raad is er unanimiteit nodig om het verdrag ook aan de parlementen van de lidstaten voor te leggen.

“Het kan niet dat zo’n ingrijpend verdrag ontsnapt aan democratische controle,” zeggen Güler Turan en Dirk Van der Maelen. “Het verdrag bepaalt immers dat  multinationals ons land meteen kunnen aanklagen als onze nationale wetgeving hun winst in de weg staat. Dat is ongehoord. Onze standaarden inzake sociale bescherming, consumentenbescherming en milieubescherming worden dus ondergeschikt aan de wensen van multinationals. We zetten onze welvaart en ons welzijn op het spel als we dit zomaar laten passeren.”

Turan en Van der Maelen roepen minister-president Geert Bourgeois en minister van Buitenlandse zaken Didier Reynders op om er alles aan te doen om de nationale parlementen inspraak te geven bij de goedkeuring van het verdrag. “Dit verdrag ondermijnt onze capaciteit om regelgeving te formuleren die in het belang van onze burgers is. Het verhindert ons om een ambitieus klimaatbeleid te voeren, om de financiële sector te reguleren, om hogere standaarden inzake voedselveiligheid of volksgezondheid te aan te nemen, enzovoort. Het is onbegrijpelijk dat de Vlaamse regering, die doorgaans nogal gesteld is op haar autonomie, een verdrag toejuicht dat haar beleidsruimte dermate inperkt.

Zowel in het Vlaams parlement als in de Kamer heeft sp.a resoluties ingediend  om het verdrag niet te ratificeren en dit minstens als een ‘gemengd verdrag’ te beschouwen zodat onze parlementen erover kunnen stemmen.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel