Fiscale regularisatie is opgestoken middelvinger naar eerlijke Vlamingen

Sp.a parlementslid Jan Bertels is niet te spreken over de fiscale regularisatie die de Vlaamse regering beslist heeft. ‘In mensentaal betekent zo’n regularisatie dat fraudeurs hun straf voor een vriendenprijsje kunnen afkopen’, zegt Bertels. ‘Dat is fundamenteel oneerlijk: wie zijn belastingen niet betaalt, zorgt ervoor dat alle eerlijke gezinnen en bedrijven méér belastingen moeten betalen. Al die valsspelers die hun belastingen ontdoken hebben, krijgen nu een schouderklopje van Bart Tommelein en Geert Bourgeois. In ruil hopen zij hun begroting wat op te smukken.’

De Vlaamse regering maakt het mogelijk dat iedereen die Vlaamse belastingen -zoals schenkingsrechten en erfenisrechten- ontdoken heeft, zich nu tegen een voordelig tarief in regel kan stellen en geen straf krijgt. Ze hebben dus niet alleen geen belastingen betaald, ze ontlopen ook nog eens een zware boete. "In tijden waarin de ene na de andere veilige haven voor zwart geld verdwijnt, werpt Tommelein verstokte fraudeurs, valsspelers en belastingontduikers een reddingsboei toe”, zegt Bertels. "Er is geen enkele reden om fraudeurs genade te geven, want het net sluit zich sowieso. Ondertussen betalen de Vlaamse gezinnen en kmo’s die altijd eerlijk hun belastingen hebben aangegeven, de ene verhoogde factuur na de andere. Denk maar aan de Turteltaks, de verhoogde waterfactuur of de verhoogde schoolfactuur.”

De maatregel is volgens sp.a, behalve een opgestoken middelvinger naar de Vlaamse gezinnen, tegelijk een kunstgreep om de Vlaamse begroting te stutten.

"In de plaats van fraudeurs te confronteren met de ijzeren vuist van de fiscale wetgeving die geen vrijbuitersgedrag tolereert, gaat Tommelein met de fluwelen handschoen de grote vermogens nog eens beleefd vragen of ze geen kleine inspanning willen doen voor het Vlaamse begrotingsevenwicht," besluit Bertels. “Op die manier zijn het altijd weer dezelfden die de rekening betalen.”

Los daarvan is sp.a voorstander van een vereenvoudiging van het erfrecht, zodat bijvoorbeeld ook vrienden (en niet alleen directe familieleden) tegen een voordeliger tarief kunnen erven dan vandaag.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel