Freya Van den Bossche en Karin Jiroflée willen maatregelen tegen overconsumptie antidepressiva bij jongeren

 

Nog elk jaar stijgt het gebruik van antidepressiva bij tieners in België. Dat blijkt uit recente RIZIV-cijfers. Vorig jaar slikten zo’n 17.600 Belgische tieners tussen de 11 en 20 jaar antidepressiva. De grootste toename zit in de leeftijdscategorie van 11 tot 15 jaar, waar een stijging van maar liefst 8,4% werd vastgesteld tegenover 2012. Dat zijn héél veel pillen. “Die cijfers moeten een wake-up call zijn voor artsen maar ook voor onze maatschappij”, zeggen sp.a-parlementairen Freya Van den Bossche en Karin Jiroflée.

 

“Nog al te vaak worden antidepressiva   gezien als ‘oplossing’ voor psychische problemen bij kinderen en jongeren terwijl de massale medicalisering in ons land in vele gevallen eerder het probleem is. Kinderen en jongeren hebben zorg nodig, maar te snel naar antidepressiva grijpen op zo’n jonge leeftijd is nefast en volgens specialisten sorteren ze vaak ook geen of weinig effect op jonge leeftijd. Het gebruik van medicijnen zou pas mogen wanneer  het echt noodzakelijk en bewezen efficiënt is in de aanpak van depressies bij jongeren”, aldus nog Van den Bossche en Jiroflée. Daarmee treden ze kinderpsychiaters bij die al langer zeggen dat antidepressiva op jonge leeftijd amper effect sorteren. De eerste en voornaamste behandeling bij kinderen en jongeren met depressie is therapie en pas in tweede instantie zou het voorschrijven van antidepressiva een optie kunnen zijn. Maar uit cijfers blijkt dat slechts 1 op de 4 kinderen die antidepressiva gebruikt, ook daadwerkelijk therapie krijgt.

 

sp.a pleit al langer voor een betere terugbetaling van psychologische zorg.  Federaal Gezondheidsminister De Block beloofde in het Zomerakkoord middelen vrij te maken vanaf einde 2018. Dat zou zo’n 22 miljoen bedragen. “Een mooi begin, maar van alle mensen die  vandaag recht hebben op psychische zorg, kan De Block met dat budget nauwelijks één sessie per patiënt terugbetalen.  De minister voorziet  ‘peanuts’, die bijlange niet voldoen om tegemoet te komen aan de grote psychische nood”, zegt Kamerlid Karin Jiroflée. “Tieners gebruiken antidepressiva omdat het betaalbaar en snel haalbaar is en omdat het blijkbaar makkelijk voorgeschreven wordt . Een doosje antidepressiva kost veel minder dan een sessie bij de psycholoog”, zegt Jiroflée. “We moeten de drempels voor psychotherapie weghalen. Daarnaast moet Minister De Block actie ondernemen om het voorschrijfgedrag en het gebruik ervan bij tieners te ontmoedigen, en dat doe je niet door de budgetten te schrappen van organisaties als de vzw Farmaka, die artsen onafhankelijk en wetenschappelijk onderbouwd informeren over geneesmiddelengebruik.”

 

Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg kunnen een belangrijke  rol spelen om psychotherapie toegankelijker te maken. “Maar met wachtlijsten van 6 tot 12 maanden is deze hulp ontoereikend en komt die simpelweg vaak te laat”, zegt Vlaams Parlementslid Freya Van den Bossche. “Jongeren die psychische hulp nodig hebben, moeten in realiteit zelfs nog veel langer wachten doordat er aanmeldingsstops gelden. De centra krijgen het niet meer gebolwerkt. Het is ruim bekend dat CGG’s systematisch registraties van hulpvragen moeten weigeren, waardoor jongeren niet eens op een wachtlijst komen en er dus in de praktijk veel langer op hulp moeten gewacht worden, dan uit de zo al dramatische statistieken blijkt.  Ze roept daarom Vlaams Gezondheidsminister Jo Vandeurzen op om naast (de zeer nodige) sensibiliseringscampagnes ook budgetten vrij te maken om de wachtlijsten in de CCG’s weg te werken.

Contacteer ons
Freya Van den Bossche
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel