Freya Van den Bossche: ‘Staking in jeugdzorg is symptoom van gebrekkig beleid’

Vandaag legt het personeel van de gemeenschapsinstellingen in de jeugdzorg voor enkele uren het werk neer. "Iedereen die van ver of dichtbij bij de jeugdhulp betrokken is, kan alleen maar begrip kan hebben voor de noodkreet van het personeel”, zegt sp.a-parlementslid Freya Van den Bossche. “Zij moeten al jarenlang in uiterst moeilijke omstandigheden werken, en het enige antwoord op hun verzuchtingen is wat gemorrel in de marge, zonder dat er ten gronde ook maar iets verandert. En dat brengt zowel het personeel zelf als de jongeren die er opgevangen worden in gevaar."

Gemeenschapsinstellingen zijn eigenlijk bedoeld voor de opvang van jongeren die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. Maar omdat zij een opnameplicht hebben komen er ook heel wat jongeren terecht met een erg complexe problematiek, die door private jeugdhulpinstellingen geweigerd worden omdat ook zij niet over voldoende middelen en personeel beschikken om de juiste opvang te kunnen voorzien.

Freya Van den Bossche (sp.a): "De actie in de gemeenschapsinstellingen is een symptoom van een onderliggende kwaal: de ellendig lange wachtlijsten en wachttijden overal in de jeugdzorg, terwijl de lineaire besparingen die van jaar tot jaar steeds opnieuw worden doorgevoerd op de werkingsmiddelen van de private jeugdhulpinstellingen maken dat zij het steeds moeilijker hebben om jongeren met een complexe problematiek toch op te vangen. Het klopt dat minister Vandeurzen hier en daar extra middelen probeert vrij te maken, maar het is allemaal veel te weinig. Ter illustratie: hij pakt dit jaar groot uit met een extra investering voor de opvang van 35 jongeren, terwijl er bijna 7.500 jongeren op een wachtlijst staan voor intensieve hulp - bijna 800 onder hen al meer dan vier jaar. Dat is het organiseren van de problemen."

Dat er een tekort is aan opvang voor jongeren met een psychiatrische problematiek is ook al langer bekend, maar zij zijn het slachtoffer van ministers De Block en Vandeurzen, die naar elkaar wijzen voor een oplossing.

Freya Van den Bossche (sp.a): "Meer nog: De Block bestond het zelfs te verklaren dat er geen tekort is aan bedden in de kinderpsychiatrie, laat staan dat er daar dringend inspanningen nodig zijn. Dat ruikt, gegeven de wachtlijsten, naar schuldig verzuim."

Freya Van den Bossche (sp.a) besluit met een oproep: "De tijd van het morrelen in de marge is allang voorbij. We hebben enkele reorganisaties van de jeugdhulp achter de rug. Wat er niet gebeurd is, is het vrijmaken van voldoende middelen om de jongeren eindelijk de hulp te geven waar ze recht op hebben. Vandeurzen moet op tafel kloppen: het moet maar eens gedaan zijn.”

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel