'Fusiebeweging is stap in goeie richting, maar grote schoonmaak blijft uit"

Sp.a-fractieleier Joris Vandenbroucke verwelkomt de beslissingen van de Vlaamse regering om het beheer van de energiedistributie en de andere Vlaamse intercommunales soberder en transparanter te maken. "Sp.a vraagt al langer een beperking van het aantal structuren, het aantal mandaten en het aantal vergoedingen", zegt Vandenbroucke. "De Vlaamse regering zet vandaag betekenisvolle stappen, maar de grote schoonmaak blijft helaas uit."

Tijdens de vorige legislatuur schrapte toenmalig sp.a-minister Freya Van den Bossche al eens ruim 1250 mandaten in de energiedistributie en de sociale huisvesting. Minister Tommelein kondigt nu een fusie aan van de werkmaatschappijen Eandis en Infrax tot Fluvius en een samenvoeging van de financieringsintercommunales, een operatie die nog eens 200 mandaten moet doen verdwijnen.  "Dat is een goeie zaak", zegt Vandenbroucke. "Alleen is het jammer dat de elf intercommunales onder Eandis en Infrax gewoon blijven bestaan. In ons plan verdwijnen die ook, en dat zou samen met een aantal andere ingrepen leiden tot 1000 mandaten minder."

Ook de plannen van minister Homans om het aantal bestuursmandaten en de vergoedingen in intercommunales te beperken, is een stap in de goede richting. "Maar ook hier had sp.a graag meer ambitie gezien. Ons voorstel is om het aantal mandaten te beperken tot 10 per intercommunales en burgemeesters en schepenen niet meer te vergoeden voor dergelijke mandaten."

"Het is goed dat de Vlaamse regering werk maakt van meer soberheid en meer efficiëntie in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden", besluit Vandenbroucke. "Sp.a zal altijd een partner zijn in dergelijke operaties. Alleen mogen ze voor ons nog een stuk verder gaan. De grote schoonmaak in de wirwar van structuren en mandaten blijft spijtig genoeg uit."

 

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel